Nå kommer det flere etiopiere

20.januar landet det et nytt fly denne gangen med 63 og i de nærmeste måneder vil til sammen 600 Falashmura jøder komme. Man regner med at ytterligere 2.000 vil bli klarert for immigrasjon og være kommet i løpet av 2010. Alle nye immigranter fra Etiopia vil bli tatt inn i Jewish Agencys mottakssentre rundt om i landet. Her vil de ha sin første bolig og få hjelp til alle praktiske ting i forbindelse med sitt nye liv i Israel. Videre vil de få språkopplæring, skolegang og barnehageplasser som vil gjøre dem i stand til å leve uavhengige liv og etter hvert bli fullstendig integrert i det israelske samfunnet.

Det er mer enn 8.000 Falashmura jøder som fortsatt venter på en avklaring vedrørende deres immigrasjon. De fleste av disse har familie som alt har innvandret til Israel.

I dette fantastiske arbeidet blir HJH bedt om å bidra. En vellykket integrering tar år og er økonomisk krevende. Mange av de etiopiske immigrantene er analfabeter og må i tillegg til språket, lære hvordan man forholder seg til elektrisitet, arbeidsavtaler, nye matemner og moderne leiligheter eller hus. Alt dette tar naturlig nok tid. Så sammen med israelerne står vi overfor en viktig oppgave. La oss stå fast hos dem – og bidra!