Mye heder til HJH i Israel

Daglig leder i HJH, Eli Finsveen foran et kunstverk i en kibbutz ved Sderot. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

B’Yachad er en av de organisasjonene som vi støtter. Det er et nettverk av individuelle småprosjekter over hele Israel, som hver har sin lokale utforming etter personene som driver det og deres kontaktnett. Idéen er å samle inn alt som vanskeligstilte mennesker kan trenge, og distribuere det etter behov. De tok oss med til to av disse prosjektene, hvorav det ene var i den relativt fattige byen Dimona i Negev, hvor organisasjonen forestår distribusjon av bl.a. mat og skolemateriell til barn. For vår innsats her, mottok vi fra representanter for byens ledelse en æresbevisning fra den lokale avdelingen av B’Yachad og byen, som takk for mangeårig hjelp til vanskeligstilte. Mange av disse er barn av immigrantfamilier.

Vi har lenge gitt støtte til flere prosjekter i regi av Keren Hayesod. Se artikkel om dette i vår siste avis. (Den kan også lastes ned fra våre nettsider.) Tidligere i år ble vi, som følge av de daglige terroriserende rakettangrepene fra Gazastripen mot Israel, utfordret i å gi støtte til å oppgradere tilfluktsrom i Sha’ar Hanegev området. Vi omtalte dette i vårt nyhetsbrev, og dere responderte umiddelbart med generøse gaver. Det gjorde at vi allerede kort tid etter kunne sende penger for å ruste opp tre slike tilfluktsrom. Vår raske respons var i tillegg med på å sparke i gang en prosess hvor innsamlinger i en rekke andre land også kom etter. På denne måten har nå flere innbyggere her fått en litt tryggere hverdag. For dette ble vi hedret med å bli utnevnt av Keren Hayesod til “Guardians of Sha’ar Hanegev” – “voktere av Sha’ar Hanegev”. Diplomet for dette er undertegnet av ambassadør Avi Pazner, World Chaiman, Greg Masel, Director General og Jacob Snir, Director for Europe.

Siste dagen på vår reise ble vi hedret nok en gang, denne gangen av Yad Sarah. De driver et allsidig omsorgs- og hjelpearbeid i hele Israel med 103 avdelingskontorer rundt i landet og som i stor grad er basert på frivillighet. Hvert år får ca 400 000 mennesker direkte hjelp av organisasjonen – og hittil har ca. halvparten av Israels befolkning benyttet seg av Yad Sarah. De fleste av våre givere kjenner til organisasjonen fra tidligere omtaler i nyhetsbrev og aviser, og mange av deltakerne på turene våre har besøkt “hovedkontoret” i Jerusalem. Helt fra 1990 har HJH støttet Yad Sarahs arbeid for nye immigranter. For dette ble vi hedret med markering av at en ny norsk fløy skal åpnes, The Norwegian Work Center for Seniors, med avduking av plakett. Avdukingen av denne ble gjort av førstesekretær ved den norske ambassaden i Israel, Paul Klouman Bekken.

På vegne av Hjelp Jødene Hjem, viderebringer jeg all heder og all takk til dere, våre trofaste givere, som bevis på at hjelpen dere gir kommer frem og at det nytter.