Movement without Frontiers

I arbeidet med å hjelpe jøder hjem finnes det mange ildsjeler rundt om i verden. En av dem er professor Boris Altshuler, som helt fra tiden før Sovjetunionens sammenbrudd har arbeidet for menneskerettigheter der, spesielt for jøder.

Han leder organisasjonen Movement without Frontiers, som opprinnelig arbeidet med å hjelpe refusniks til å få utreisetillatelse. Selv om jøder flest får reise ut av Russland uten problemer i dag, finnes det enkelte som blir nektet utreise med begrunnelsen at de har fått kjennskap til gradert informasjon gjennom sitt arbeid. Movement without Frontiers hjelper disse på forskjellig vis for å få omgjort beslutningen. Begrunnelsen fra myndighetenes side kan ofte være ganske svak.

Fra 2004 har organisasjonen drevet en web-side der potensielle immigranter kan få svar på mange spørsmål rundt utvandring fra landene i ex-Sovjet. Her er også mye informasjon om immigrasjon til Israel, tips, regler og muligheter. Hvis man har spesielle spørsmål, kan man også få personlig svar. Websiden heter Haverim som betyr venner. HJH støtter driften av denne siden, som er til stor hjelp for russiske jøder som ønsker å emigrere til Israel. Hvis man bor litt avsides til eller ikke har familie eller venner i Israel, gir denne nettsiden svar på de utallige spørsmål en immigrant sitter med