Hilsen fra “Mother to Mother”

Når deres helt spesielle organisasjon markerer sin femten-års-virksomhet, vil vi gjerne slutte oss til det takknemlige koret som reiser seg for alle de dere har hjulpet. Det er ikke lett å finne passende ord for å uttrykke vår takknemlighet til mennesker som dere som fortsetter med å rekke ut en hjelpende hånd til alle som er i nød. Dere gjør dem i stand til å ta tak i hårde omstendigheter slik at de kan leve med selvrespekt, tro og verdighet.

Samarbeidet med dere har gjort det mulig å holde over sju tusen nye immigrantbarn på skolen. Sørlig gjelder det barn i trange økonomiske kår i Negev-området.
Ni studiesentre har vi fått satt opp i Arad, Ofakim, Be’er Sheva, Sderot og Ashkelon – siden 1993.

Vi har stort sett tatt i bruk gamle tilfluktsrom og utstyrt dem med air-conditioning og annet nødvendig utstyr, deriblant computere.

Det hadde overhodet ikke vært mulig at et så omfattende prosjekt kunne vært gjennomført uten hjelp fra HJH. Det er også viktig å understreke den uvurderlige verdien disse sentrene har hatt rent moralsk og psykologisk for nye immigrantbarn som ofte opplever overgangen til et nytt liv i Israel som et sjokk. Sentrene har også hatt en forebyggende effekt ved å hindre barn i å havne på gaten. De lærer hebraisk og engelsk opptil 4 – 5 timer hver dag etter skoletid, ingen grupper har mer enn ti barn. Mange innvandrerlærene har gjennom dette også fått jobb.

Deres sjenerøse støtte har gjort vår økonomi forutsigbar, noe vi er svært takknemlige for. La meg ved denne anledning på vegne av vårt styre og våre lærere og over 7.000 barn få sende en dyptfølt takk til Hjelp Jødene Hjems styre og talløse givere for deres noble og sjenerøse støtte til en meningsfylt fremtid for barna våre.

Vi gleder oss til å fortsette våre anstrengelser for å forebygge asosial atferd blant våre nye immigrantbarn i Israel.

På vegne av vår stab –

Ida Nudel