Moralsk støtte teller mye

Det sier Uri Schwarz, planleggingsdirektør ved Shaare Zedek Medisinske Senter. Han uttrykker stor takknemlighet for den støtte som norske venner gir til Shaare Zedek. Sykehuset som ligger sentralt plassert i hovedstaden har i 105 år gitt medisinsk behandling til Jerusalems innbyggere.

– Jeg husker spesielt årene med mange terrorbomber her i Jerusalem – takk Gud at det er mer rolig nå. Da hendte det ofte at vi fikk brev fra Norge hvor det stod at de bad for oss. Det gav både meg og medarbeiderne her ved Shaare Zedek stor trøst og fornyet styrke, minnes han.
I mange år har gaver fra HJH blitt formidlet til å lette integreringen av nye immigranter i Israel. Mange jøder som har kommet hjem, særlig fra Russland, har medisinsk utdanning. Det gjelder både sykepleiere og leger.

– Ved Shaare Zedek har vi en egen stab som gir innføring i israelsk medisinsk praksis. Midlene fra HJH har kommet nye immigranter til gode, spesielt de som kommer fra Etiopia og Russland, forteller Uri Schwarz

Høyt faglig nivå
Nivået på den medisinske behandlingen i Israel ligger svært høyt i verdensmålestokk. På mange fagområder er det gjerne bare USA som ligger foran. Ved Shaare Zedek har de blant annet noen av de beste hjertespesialister i verden. Og mange ganger i løpet av de siste tiårene har banebrytende forskning og medisinsk behandling blitt satt ut i livet her i Jerusalem.

– For 10 år siden ble vi overrasket da vi oppdaget at både leger og sykepleiere fra andre land trengte etterutdanning for å jobbe her. Nå vet både vi og immigrantene som kommer til Israel at de trenger å lære mer for å kunne utøve sitt yrke. For en stund siden kom det en jøde fra Russland som ønsket å jobbe her ved Shaare Zedek. Han var ledende lege ved et medisinsk senter i Moskva. Vi kunne ikke engang gi ham kvalifikasjon til å arbeide her som sykepleier, forklarer han.

Lønn er ikke alt
– Hva er årsaken til det høye nivået på medisinsk behandling i Israel?

– En viktig grunn er at leger her i Israel får såpass god lønn at de ikke så lett lokkes til andre land. I tillegg er mange som arbeider på sykehuset her svært dedikert både til Jerusalem og til det å bo i Israel. En lege som kom hit fra Østerrike har vært forsøkt rekruttert av de beste sykehus i USA. Han sier at han ikke kunne tenke seg å flytte fra sitt hjemland for noen pris, svarer planleggingsdirektøren.

Uri Schwarz kommer selv fra Danmark. Han snakker flytende dansk og reiser jevnlig for å besøke sine foreldre der. Han har også vært flere ganger i Norge for å tale Israels sak og formidle takk fra Shaare Zedek for trofast støtte.

Be for barna
– Du nevnte dette med norske israelsvenner som ber for dere. Er der noen spesielle bønne-emner du vil trekke fram?

– Jeg husker da jeg og familien min kom hit til Israel. Vi hadde med oss et fint service produsert i Finland. Hver gang en kopp eller tallerken falt i gulvet og ble knust, skjente jeg på barna. Men fra den første dagen jeg begynte å arbeide her ved Shaare Zedek og så syke barn bli behandlet med dialyse, har jeg ikke lenger blitt sint om noe ble knust. Siden da har jeg vært takknemlig for hver dag barna er friske.

– Dette ligger meg på hjertet: Om våre venner i Norge vil be for oss her i Jerusalem, så be om at barna våre må få være friske og ved god helse, oppfordrer Uri.