Minneord

Etter at han fikk diagnosen leukemi tidlig i vår, fikk han intensiv behandling. Men tidligere i høst ble det klart at livet ikke sto til å redde. Jan Petter døde fredfullt etter å ha tatt farvel med og lyst velsignelsen over sin kjære
Turid og de tre jentene deres, Tone, Kristine og Solveig. Han ble 58 år gammel.

Jan Petter tjente hele sitt yrkesaktive liv som pastor i flere menigheter og som redaktør i Metodistkirkens hovedorgan i Norge.

De siste 12 årene var han pastor i Porsgrunn Metodistmenighet. Han var også gjennom mange år med i edruskapsarbeidet på landsplan og i Bibelselskapets arbeid lokalt i Telemark de siste årene.

Jan Petter engasjerte seg sterkt og aktivt i Hjelp Jødene Hjem helt fra arbeidet startet opp. Han var i flere år medlem og nestleder i styret på 90-tallet. Han ble etter hvert godt kjent med arbeidet både i Israel og Norge, bl.a. etter flere turer til Israel og prosjektene våre. Han var reiseleder på flere av giverturene. På siste generalforsamling ble han valgt inn i styret igjen.

Jan Petter var genuint og varmt interessert i og glad i Israel og jødene, og i det arbeidet som Hjelp Jødene Hjem driver i Israel og andre land. Han ble en god støttespiller i dette arbeidet på flere måter. Han var en stødig og klar stemme både i styrerommet og ellers.

Jan Petter ble begravet fra Eidanger kirke i Porsgrunn fredag 17. september. Svært mange mennesker; familie, medarbeidere og venner i og utenfor Metodistkirken var med og tok et siste farvel med en trofast og dyktig pastor, og et varmt og godt menneske. Både i kirken og ved minnesamværet i Porsgrunn Metodistkirke kom det fram mange vitnesbyrd om et begavet, omsorgsfullt, humørfylt og gudhengivent medmenneske.

Jan Petter hadde ønsket at minnegaven i forbindelse med hans død og begravelse, skulle gå til Hjelp Jødene Hjem. Vi takker for den store gaven som ble gitt både i kirken og direkte til kontoret.

Vi takker hjertelig for Jan Petters trofaste innsats for HJH, og lyser fred over hans gode minne.