Med viktige antisemittisme-studier inn i det israelske samfunnet

Michael Tossavainen forsker på antisemittisme ved Tel Aviv-universitetet.

I juli 2006 kom Michael Tossavainen som ny immigrant til Israel fra Sverige. Siden 2010 har han med støtte fra det israelske absorberings-departementet og et mindre tilskudd fra HJH kunnet forske på dagens antisemittisme og jødehat i Skandinavia. Dette er nyttig kunnskap både for Mikael, Israel og Skandinavia.

Integrering via jobb

Arbeidet ved Kantor-senteret er viktig for Mikaels integrering i israelsk samfunn, forteller Roni Stauber, som leder dette prestisjetunge senterets program for studier om antisemittisme og rasisme i dag. Senteret er verdensledende. Det gir en god forankring til Mikaels akademiske karriere i Israel. Roni håper de får beholde ham videre.

– Det er veldig viktig at han får fortsette sitt betydningsfulle arbeid her ved Tel Aviv universitetet, forteller Roni. Gjennom Mikaels arbeid kommer ny informasjon frem, samtidig som det er en effektiv og god integrering for ham inn i det israelske samfunnet. Det er også viktig at Israel får beholde sine gode akademikere – alt for mange reiser til USA og andre steder.

Deler informasjonen

Mikael er en aktiv akademiker som i tillegg til forskningen og undervisningen ved Kantor-instituttet også underviser andre steder.
– I året som gikk underviste jeg også ved Det svenske teologiske instituttet i Jerusalem og ved Yad Vashem, forteller Mikael. Han skal også holde foredrag for deltakerne på høstens solidaritetstur om sitt arbeid. Mikael har vært i Sverige og snakket om den alvorlige situasjonen i Europa, og spesielt i Skandinavia. Anti-israelske følelser smitter over og skaper ytterligere anti-jødiske tendenser i tillegg til tradisjonell antisemittisme.

Viktig å se realitetene om antisemittisme i hvitøyet

Mikael Tossavainen er ikke en akademiker som sitter med hodet i en sky, men er en ung mann med fingeren i jorden og evne til å se virkeligheten slik den er, selv hvis den skulle være ubehagelig. Og godt er det, for i mai i år fikk mange nordmenn seg en skremmende overraskelse:

Undersøkelser utført av Senteret for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og av Det Mosaiske Trossamfund bekrefter det andre meningsmåler allerede har påvist ellers i Europa: Antisemittisme og jødehat eksisterer i beste velgående, også i det norske samfunnet.

Mikaels kartlegging av antisemittisme i Skandinavia i dag er viktig kunnskap å ha med seg når man skal bekjempe den voksende antisemittismen. Mikaels forskning på hvem som har antisemittiske holdninger, hva påstandene er og hvor de kommer fra, er godt verktøy å ha når man skal diagnostisere og finne riktig medisin mot den smittende antisemittisme-sykdommen, også i Norge.