Med rak rygg

Når det gjelder forsvar av Israel finnes det heldigvis klare unntak som Canadas statsminister, I tilknytning til Israels 60-års feiring hilste han landet på en verdig måte. Og det finnes mange organisasjoner og enkeltmennesker som gjør det samme, i mange land. Blant disse er dere, organisasjonene bak HJH og alle våre givere og støttespillere!

En slik praktisk og dyptfølt hjelp og engasjement er den viktigste garanti for at Irans statsleder ikke noen gang vil komme til å se sitt hatefulle forehavende skje fyldest. Dere er bolverket mot antisemittisme og de mange garantistene for at en ny ufattbar tragedie ikke vil ramme det jødiske folk og Israel!

Med rak rygg støtter dere vårt arbeid og taler vår sak. I trygg forvissning om at dere ikke vil la ryggen bli krummet av onde krefter, men fortsatt vil støtte Israel og det jødiske folk på samme generøse måte som til nå, benytter jeg i takknemlighet anledningen til å ønske en god sommer.