Boken som alle Israelvenner vil ha glede av

Conrad Myrland har redigert MIFFs jubileumsbok.

Med Israel for Fred – Israel 60 år
ISBN 978-82-997797-0-8

Som mange kanskje vil være oppmerksom på, har Med Israel For Fred denne høsten utgitt en jubileumsbok; både for landet som fyller 60 år og foreningen som fyller 30.

Boken er utgitt på eget forlag, Conrad Myrland har vært redaktør. Det er blitt en lekker praktutgave på 255 sider, med spennende og oppfinnsom design kombinert med et stort og rikt billedmateriale; av ny og eldre dato – kjent og mindre kjent stoff. Skrifttypene er gode, men den skjemmes av en del trykkfeil.

Redaktøren lar boken innlede med hilsener fra flere norske politikere, Israels Ambassadør til Norge, Miriam Shomrat og leder for Det Mosaiske Trossamfund, Anne Sender: Deretter kommer mange forskjellige artikler fordelt i tre kapitler under overskriftene “Jødene har rett til landet”, “Kampen for fred” og “Glimt fra Israels historie”. Boken er oversiktlig og grei å finne fram i.

Israel-kjennere som Albert Henrik Moen, Kåre Kristiansen, Oskar Mendelsohn, Jan Benj. Rødner, Arne Haugan og Knut M. Hansson har opp gjennom årene skrevet artikler om mange emner relatert til Israel. En del av dem er gjengitt her. Det er godt å lese dem igjen. Men boken inneholder også nyskrevne tekster av bl.a. Odd Myrland og Morten Rasmussen. Til sammen gir den et bredt og sammensatt bilde av landet og folket.
Mange spørsmål blir besvart i tekstene og her er mye fakta-kunnskap å hente. Tekstutvalget er saklig og informativt, en fin blanding av analyser og beretninger.

Boken kan være en flott gave, som alle venner av Israel vil kunne ha stor glede av.