Med evig kjærlighet har jeg elsket deg

Foto: Jewish Agency, Brien Hendler

I kap. 31 formidler Jeremia det profetiske budskapet fra Herren til sitt folk og til oss alle som vil høre:

Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, derfor lar jeg min miskunnhet mot deg vare.

Enda en gang vil jeg bygge deg, ja, du skal bygges opp igjen,Israel, du unge jomfru. Jer. 31 3-4

Og senere i samme kapittel:

Jeg fører dem tilbake fra landet i nord, jeg samler dem fra jordens ytterste ende.

Blant dem er det blinde og halte, ja, svangre og fødende kvinner med; de vender tilbake i store flokker. Jer. 31.8

Lydig mot kallet han har og synene han får bringer profeten budskapet han har fått videre! Les hele kapitlet; det er både interessant og trosstyrkende!

Som en fjellklatrer som står på en fjelltopp og ser andre topper og blåner så langt øyet kan se foran seg, uten å kunne beregne avstanden fram til alle, slik ser profeten synene fra Gud om det som en dag skal skje framover i historien, uten å kunne se når det vil hende.

Det siste er heller ikke profetens oppgave, hans kall er bringe synene fra Gud fram!

Dette er bare et par av flere titalls klare og sterke løfter i GT om at Gud vil lede og føre sitt folk hjem til det landet han selv har gitt dem.

Helt fra vi leser om hvordan Gud kaller og velsigner Abraham i 1. Mos. 12.1 finner vi fortellingene om hvordan Gud leder sitt folk – og løftene til dem, også løftene om hvordan de skal få sitt land igjen, delvis under dramatiske omstendigheter!

Og det er jo nettopp dette vi har sett også de siste vel tjue årene i historien, og som vi i Hjelp Jødene Hjem har fått være med å støtte!

Vi må ta tid til å lese i Guds ord, både GT og NT for å bli befestet og styrket i vår personlige tro på Guds evige kjærlighet og omsorg for både jøder og alle mennesker!

Det vil også styrke og befeste vår tro på Guds utvelgelse og kjærlighet til sitt folk!

Gjør vi det, er det veldig vanskelig ikke å akseptere og forstå Guds uttalte oppgave og ønske og hans helt unike ledelse gjennom historien med dette folket.

Og det vil igjen gi oss fortsatt styrke og utholdenhet i arbeidet med å hjelpe flere jøder hjem!

Vi skal sannelig få være Guds medarbeidere også i denne historiske oppgaven som han selv vil ta hovedansvaret for og se til blir gjennomført i tiden som ligger foran!

La oss fortsette frimodig og med iver; vi er på rett vei .

Det hviler en spesiell velsignelse over et slikt arbeid som Hjelp Jødene Hjem er, og det følger en sterk velsignelse for den enkelte og familien som er med.