Mange unge språkstudenter på Ulpan Halom

Direktør Felix Feinberg i Ulpan Halom i St. Petersburg har sendt dette oppdateringen i forbindelse med jødisk nyttår. “Ulpan Halom fortsatte å undervise til tross for den unormalt varme sommeren. Men antall grupper gikk ned. I juni, juli og august har vi bare hatt 7 grupper med tilsammen rundt 100 elever.
Fra begynnelsen av september har det strømmet til med nye studenter og den 7. satte vi igang en ny gruppe. Som du ser på bildene er det mange unge elever. Totalt for skolen er ca 90% under 35 år.
Vi antar at tilstrømningen vil fortsette og at vi i oktober igjen er oppe på 200 elever.”