Mange nye immigranter får arbeid

I den krisen Israel nå går gjennom, er støtten fra oss viktigere enn noen gang før.

På besøket i Israel i juni, ble vi minnet på det igjen. Titusenvis av immigranter er avhengig av tilskottene fra HJH for å “komme videre” i sitt nye fedreland. Hvert år får 1.500 – 2.000 arbeidssøkende i Beer Sheva i Negev hjelp til mange ting – fordi du som leser dette og mange andre er med å gi Public Center nødvendig støtte.

På denne turen gjorde vi bl.a. mye planlegging for giverturen i høst – og også denne gangen får turdeltakerne møte de ansatte og ledelsen ved Public Center.

Vi vil fortsette støtten til dette flotte tiltaket! Det er viktigere enn noen gang før. Negev er viktig for Israel – og Beer Sheeva er viktig for Negev! Byen, som vokser svært fort nå – tar imot mange nye immigranter – og det er viktig at de som vil, får nødvendig hjelp og oppfølging for å kunne få seg jobb i en tøff tid med mye arbeidsledighet.

Mange nye immigranter fra Etiopia kommer hit, og de trenger spesielt mye omsorg og veiledning for å finne passende arbeid.

Bar Yeshoua og hans medarbeidere kjenner byen og mulighetene og de står på for å hjelpe.
Her må de være arbeidskontor, trygdekontor og sosialkontor!

Når jeg leser rapportene og hører og ser hva som skjer når vi er på besøk, blir jeg imponert over hvor langt pengene fra oss rekker. For nå er vi snart de eneste som støtter dette viktige tiltaket.
De israelske myndighetene både sentralt og lokalt har måttet skjære budsjettene inn til beinet de siste par årene, så den private hjelpen utenfra er helt nødvendig for å drive tiltak som dette.

Fra HJHs avis nr. 2/2004.