Machanaim – identitetsbygger og innvandrings-medhjelper

Challeloffens rolle i sabbatsmåltidet forklares for ivrige små tilhørere.

Søndagsskole med formingsklasse i FSU skaper et godt fellesskap.

Navnet kan oversettes med “mellom to leire”, en god betegnelse på den tilværelse de den gang hadde. I dag arbeider Machanaim blant jøder fra de tidligere sovjetstatene, både i og utenfor Israel. Deres hovedkontor ligger midt i hjertet av
Jerusalem.

Vi har i flere nyhetsbrev skrevet om Machanaim, som en av de organisasjonene vi har hatt lengst samarbeid med, og på mange måter speiler Machanaim mye av vår virksomhet. Machanaim gir for det første mye praktisk hjelp til dem som ønsker å flytte til Israel og fortsetter å gi denne hjelp-en når de først er kommet dit. Å håndtere alt byråkrati en som skal flytte fra et land til et annet kan oppleve er ofte en stor prøvelse og å forstå et nytt byråkrati og nye væremåter kan by på store utfordringer, da er det godt å ha en hjelp-ende hånd på stedet.

En annen av Machanaims mange og forskjelligartede
aktiviteter og som kanskje ikke er så godt kjent, er deres arbeid for å styrke de nye immigrantenes israelske og for mange også deres jødiske identitet. Det gjøres i forskjell-ige fora, men kanskje det viktigste arbeidet her er det som beskrives som et outreach-program. Dette er aktiviteter som særlig finner sted utenfor Jerusalem. Dette er ikke et arbeid for å få immigranter som er jøder i henhold til jødisk lov, til å bli ortodokse eller mer ortodokse jøder eller for å få de som kommer fra en splittet religiøs kulturbakgrunn, til konvertere til jødedommen. Hensikten med dette arbeidet er en helt annen.

Selv når de innledende byråkratiske utfordringene er møtt og løst i Israel er det på ingen måte enkelte å etablere et nytt liv i Israel. Samfunnet byr på mange og tunge utford-ringer. Livet kan tidvis være tøft, både økonomisk og
sikkerhetsmessig. Mange nye innvandrere bor også i terr-orutsatte områder. Da skal det sterk rygg til for å takle et slikt press. Det trenges hjelp på mange områder. Ett er ikke så synlig, men det er minst like viktig, og det er å være med på å bygge og trygge den nyinnvandredes identitet. Hvorfor er de i Israel, hva er egentlig de dypeste båndene i en egen identitet til Israel og det jødiske, utover det de vet fra den gang de eller deres foreldre bodde i de tidligere Sovjet-statene, – nemlig at de var regnet som jøder og svært ofte ble diskriminert som følge av dette?

Her gjør Machanaims undervisere et uvurderlig og tidvis misforstått stykke arbeid. I et såkalt outreach-program gis det undervisning på en rekke steder rundt omkring i
Israel hvor det bor nye immigranter fra disse tidligere
sovjetstatene. De har blant annet spesielle programmer før enkelte av de jødiske helligdagene, og av og til arrang-erer de egne “shabbaton”, samlinger fra fredag kveld til lørdag kveld. Her kan de som kommer, kanskje for første gang, oppleve hvordan en helligdag tradisjonelt sett
feieres, eller hvordan en tradisjonell Shabbat med felles-skap og kultur føles. Nye vennskapsbånd kan knyttes, og opplevelser og erfaringer kan deles med andre i tilsvar-ende situasjon. Slike vennskap blir i tillegg ofte viktige fundamenter for deres nye tilværelse i Israel.

På denne måten blir de nye immigrantene langt bedre rustet til å klare de prøvelser som hverdagen innimellom vil by på. Deres liv blir rikere, og deres evne til å gi tilbake til det israelske samfunnet øker. I så måte er denne del av aktiviteten til Machanaim en særdeles viktig brikke i
arbeidet med å hjelpe jøder med røtter fra de tidligere
sovjetstatene hjem til Israel, til å bli der og med å gi dem et godt og verdig liv der. Dette er midt i kjerneområdet for Hjelp Jødene Hjems virksomhet.