Lysglimt i høstmørket

Arbeidet til Hjelp Jødene Hjem nytter og det hjelper. Hver uke sender vi ved deres generøse hjelp, i snitt 100 000 kroner, og hjelpen kommer frem. Det vil dere se av flere av de hilsningene vi har tatt inn her. Ved å gi gjennom oss vet dere at pengene når frem og hvilke prosjekter som får støtten.

Før sommeren var jeg, som jeg har skrevet om tidligere, nord i Israel og så på arbeidet som har blitt gjort for å lege sårene eter krigen sommeren 2006. Også dette arbeidet har vi vært med på å ta del i. Det ble mange sterke møter, som på sykehuset i Zfat (Safed) hvor vi fikk inngående forklaring på hvordan Hizballahs terrorraketter ble rettet mot det, og om hvorledes det ble truffet. Vi så opptak fra et overvåkningskamera som viste pasienter, besøkende og ansatte som løp for å søke dekning fra en skur av glassplinter da raketten traff. Heldigvis ble ingen drept.

Jeg besøkte også et absorpsjonssenter for jøder som nylig hadde kommet fra Etiopia. Der hadde en rakett slått inn gjennom ytterveggen og forårsaket mye skade, og enda mer frykt og angst, men heller ikke den drepte noen. Å høre flere av immigrantenes beretning om redselen og frykten krigen skapte var smertefullt, men likefullt angret de ikke på at de hadde kommet, og de så frem til en nytt liv i Israel, et liv hvor de ikke lenger trenger å frykte overgrep eller dyp nød. Å vite at vi har vært med på å bygge opp igjen senteret og således gi dem troen på et godt liv i Israel, gjør godt. De vet at noen, til og med i land så langt borte og så eksotisk som Norge, bryr seg om deres skjebne. Det gir dem mot og kraft.

Vi kan ha mange motiver for å støtte arbeidet til Hjelp Jødene hjem, for noen representerer det en oppfyllelse av bibelske profetier, for noen er det politiske motivasjoner og for mange handler det om moral og historisk erkjennelse og ofte er begrunnelsen sammensatt av flere av disse motivene. Når det gjelder kamp mot antisemittisme som er en del av vårt formål, har jeg skrevet noen kortere betraktinger et annet sted i avisen.

Som jeg blant annet viser til der, uttalte den franske presidenten, Nicolas Sarkozy, i 2006 at å bekjempe antisemittisme er et moralsk imperativ, et standpunkt jeg så absolutt deler og som er med på å motivere mitt arbeid for HJH. For meg er en logisk konsekvens av et slikt standpunkt å også hjelpe alle jøder som uaktet personlig grunn, ønsker å flytte til Israel. Hjelpen omfatter både håndsrekninger for å kunne gjennomføre reisen og hjelp til å klare starten på en ny tilværelse i Israel.

Det er et privilegium å kunne ta del i dette arbeidet gjennom Hjelp Jødene Hjem, og det er inspirerende å daglig få bevitne den fantastiske givergleden dere viser. Nå skal vi om en drøy måned vedta og løpende utbetale ekstra bevilgninger til enkelte av våre prosjekter; det er mange som trenger denne hjelpen. Jeg ber igjen om bidrag slik at vi kan gjøre disse tilleggsbevilgningene så store som mulig. De vil raskt komme frem og nye takknemlige tanker bli sendt dere fra dem dere hjelper. Takk for din generøse støtte!

Øyvind Bernatek