Løvhyttefesten – Sukkot

En ung mann legger siste hånd på verket med å bygge en løvhytte på balkongen.
Foto: Rebekka Rødner

I syv dager feires den jødiske løvhyttefesten til minne om de 40 årene israelittene vandret i ørkenen. Løvhyttene blir satt opp med løv eller greiner som tak, slik at man kan se himmelen og stjernene gjennom ”taket” – akkurat slik israelittene kunne se stjernene i ørkenen. Løvhyttene blir pyntet med tegninger, frukt hengende fra taket, og også det som nordmenn best kjenner som juletrepynt, men som i Israel er kjent som sukkot-pynt – nemlig blanke kuler, lenker, girlandere og lysledninger.

Sukkot er en av de tre jødiske pilgrimsfestene. Høytiden har mangfold og åpenhet i sentrum – på tempelets tid var dette kjent som høytiden da man ofret flere ofringer i tempelet enn på noen annen dag. Hele 70 ofringer for verdens nasjoner ble ofret på Sukkot i tempelet i Jerusalem. I dag kommer mange jøder og ikke-jøder til Jerusalem for å feire nettopp høytiden og samværet.