Livnot – gjør boliger levelige for immigranter

Frivillige maler soverommet

En del av programmet er å gjøre samfunnstjeneste. I praksis betyr det at de arbeider som ufaglærte “hjelpegutter” (av begge kjønn) for Livnots fast ansatte håndverkere som pusser opp og reparerer boliger for vanskeligstilte.

Livnot har inngått avtale med noen kommuner. Sosial-kontorene tar kontakt med Livnot og oppgir i hvert enkelt tilfelle hvem som trenger hjelp. Livnots håndverkere rykker så inn med sine “hjelpegutter”, og setter boligen i brukbar
stand igjen. Dette gir gevinst til alle parter. Kommunen hjelper sine mest vanskelig-stilte innbyggere. Beboeren får et løft i sin situasjon, noen ganger er boligen faktisk ubeboelig eller helt nedslitt. De unge får en opplevelse av å være til nytte, de lærer praktisk arbeid og knyttes til landet.

HJH har valgt å støtte arbeidet i kommunene Tzfat og Hazor i nord.

Lederen for Livnot, Gabi Nahmani, ga under vårt besøk et eksempel på hvordan vanskeligstilte immigranter kan få hjelpen de trenger. Han fortalte om en gammel, enslig, sengeliggende dame, som hadde fått en vannlekasje gjennom taket i rommet der hun lå. Damen var kommet til fedrenes land, alene, som pensjonist noen år tidligere. Da han kom på befaring, så han at hjemmesykepleieren hadde hengt opp et par dusjforheng fra taket for å beskytte pasienten, som da lå døgnet rundt i et slags plasttelt. Damen var knyttet til flere elektriske apperater og p.g.a. av plasseringen av stikkontakter i rommet, måtte sengen stå på ét bestemt sted – midt under dryppet.

Det er neppe nødvendig å beskrive hennes takknemlighet, da taket ble tettet, tak og vegger pusset og malet, stikkontakter ble montert flere steder. En ganske trist hverdag ble sterkt forbedret – og Livnots direktør hadde fått en venn for livet.

Dette er et praktisk eksempel på hva dine penger brukes til. Hos Livnot går de til maling, bensin o.l. Det setter frivillige i stand til å gjøre en innsats for medmennesker i en vanskelig situasjon. Slik blir pengene ekstra drøye. Er det ikke fantastisk?