Immigrasjon til Israel

Nettstedet har egne kapitler for de ulike innvandringsbølgene til Israel, både før og etter statens opprettelse.
Det er også samlet et rikt utvalg tallmaterialer.

 Hovedside (engelsk)
Inneholder en lenkeoversikt inn til de ulike kapitlene.

 Fra tidligere Sovjetunionen (engelsk)
Nettsiden sammenligner, fra år til år, total innvandring til Israel mot innvandring fra det tidligere Sovjetunionen.

 Graf (engelsk)
Interessant grafisk fremstilling som viser innvandringen til Israel fra 1948 til år 2000.

Klikk deg inn i Jewish Virtual Library for en solid innføri