La oss styrke fellesskapet rundt Israel

Lag en hyggelig kveld og benytt anledningen til å snakke om Hjelp Jødene Hjem og våre prosjekter. Ring kontoret og vi sender deg vår nye brosjyre, som du evt. kan bruke som utgangspunkt.
Vi har fått 215 nye givere så langt i år, et flott tall, men vi ønsker oss flere. Israel trenger venner over hele verden. Vår oppgave er å støtte innvandringen og hjelpe jøder hjem. Nykommerne er en viktig ressurs, men noen av dem trenger litt ekstra hjelp i begynnelsen. Det er her vi som venner bosatt langt borte kommer inn. Vi kan støtte økonomisk, mens mange frivillige i Israel gjør en stor praktisk innsats for sine nye landsmenn. Sammen utgjør vi et viktig nettverk, som gjør overgangen lettere for mange immigranter. Senest i denne uken fikk vi et hyggelig takkebrev med aktivitetsrapport fra Jerusalem Foundation. De hadde fått støtte til sommeraktiviteter for vanskeligstilte skolebarn uten annet tilbud i ferien.

De som leder “våre” prosjekter legger stor vekt på omtanken, varmen og rausheten som kommer til uttrykk gjennom støtten fra norske givere. Israelske media refererer ikke sjeldent til holdninger som kommer til uttrykk i norsk TV, radio og aviser. At vi, vennene, tenker annerledes og stiller opp for Israel gleder dem derfor ekstra.

La oss styrke vår innsats for Israel denne høsten. Mange av prosjektene våre har bruk for ytterligere støtte og særlig de etiopiske immigrantene er ressurskrevende. Mens en immigrant fra Russland i gjennomsnitt bor et halvt år i mottak, bor én fra Etiopia der i opp til tre år. Det vil være svært gledelig å kunne sende nedover betydelige ekstrabevilgninger i inneværende år. Det trengs! Vis Israel at de har mange venner i Norge, som bryr seg om dem.