La oss hjelpe dem hjem – én for én!

Til og med i Sverige har de nå fått hjulene i gang, og de leverte fra seg 3 millioner svenske kroner da han var der! Det lover godt for tiden som kommer.

Fra oss reiste han til en stor konferanse i Frankfurt, der Michael Melchior skulle tale. “Jewish Agency” har nå gjort konkret fremstøt for å få de tyske jødene til å reise hjem. 120.000 russisktalende jøder befinner seg der, men i likhet med de som dro til USA, finner de seg dårlig til rette, og antisemittismen er merkbar mange steder.

Tyskerne har tilbudt gode forhold til de russiske jødene som valgte Tyskland, og de jobber hardt for å få inn enda fler. Målet er “å få tilbake” det samme antallet som de hadde i 1930-årene, ca. 300.000. Det er en underlig psykologisk mekanisme – en måte å gjøre opp på – kvitte seg med den kollekive skylden som hviler over Tyskland.

Det er jo ikke sikkert at det fungerer slik, men tankevekkende er det – etter 70 år!
Yaacov Snir hadde mange gode forslag til nye prosjekter, men vi trenger ikke fler – eller greier ikke å håndtere fler, følte jeg. Det er selvsagt den gale holdningen!

Han fortalte at han hver dag ble oppringt minst fem ganger av folk som hadde enorme behov for glimrende prosjekter. Det samme sier jo også Michael Melchior.

På den ene siden er det viktig ikke å spre seg for mye, på den andre siden må vi strekke oss så langt vi bare makter for å hjelpe. Og til denne dag har regnestykket gått opp, og budsjettet har holdt. I og for seg er det et mirakel, en slags “Sarepta krukke”-effekt! Og som en gigantisk oppmuntring ble november avsluttet med nesten én million i gaver!

Men ett “prosjekt” bringer jeg videre: – “Kan du se om du finner noen som kan betale 400 euro ekstra – nå før jul?” – Han mente jo at det så ut som om de fleste kunne redusere julebudsjettet noe i vårt overflodssamfunn. Men 400 euro er prisen for én immigrant til Israel!
Og han fortsatte – “og kan du finne én hver dag i året som kommer, har vi 365 nye immigranter!

Det er jo ikke så mange i den store sammenhengen, men det sier noe om hvor mye denne pågående innvandringen koster Israel bare for å bringe dem dit!
Så – dersom du finnes – du som vil spandere 400 euro, vil du få et vakkert sertifikat fra “Jewich Agency” som takk.

Da er vi kommet til desember, og det er tid for å takke alle dere som har vært med på å bidra til et fantastisk resultat – enda en gang. Og vi takker Gud som har gitt oss muligheten til å få være en del av denne store innhøstingen. Noen land er allerede tomme for jøder, og nye land åpner seg opp. Antisemittismen driver dem hjem fra Frankrike, Tyskland og England, og ettertanken henter dem hjem fra USA. Vi går et utrolig spennende år i møte!

Gud velsigne deg – slik at du kan bli til velsignelse! – Slik lød den velsignelsen Abraham fikk av Gud. Det var en aktiv velsignelse, og jeg bringer den videre inn i det nye året!

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 8/2003.