Krafttak for integrering av etiopiske jøder

Historien om de etiopiske innvandrerne er både spennende og vanskelig, både når det gjelder selve innvandringen og ikke minst integreringen i det israelske samfunnet.

Integreringen av etiopierne har delvis vært svært vanskelig, både for dem selv og barn og barnebarn, og for det israelske samfunnet. De kom fra et helt annerledes samfunn, mange var analfabeter, så overgangen til det israelske samfunnet var – og er – vanskeligere enn de fleste tenkte seg.

Nå satser den israelske regjeringen og Jewish Agency sammen med de etiopiske immigrantenes egne organisasjoner for å få med hele det israelske samfunnet i å ta et krafttak for å få fortgang i å integrere etiopierne bedre, gi dem arbeid og i det hele øke denne gruppas sosiale status.

Gjennom en stor mediakampanje vil initiativtakerne, integrasjonsminister Tzipi Livni og Jewish Agencies president Zeer Bielski, fokusere på mulighetene og potensialet i den etiopiske befolkningsgruppa. Noen personer som har gjort en strålende karriere, blir holdt opp som eksempler på at det går bra. Noen av de som blir fortalt om, er f.eks. Major Zion Shenkor (30) som nå er ass. kommandant i en eliteavdeling i den israelske hæren, Yardene Fanta Wangenstein (33) som arbeider med en doktorgrad i pedagogikk og fotballspilleren Barueh Dago (25), er kjent midtbanespiller på det kjente laget Maccabi Tel Aviv. Alle disse kom til Israel som barn på 80-tallet – og har gjort det bra i det israelske samfunnet.

Noen tall forteller oss at her er store utfordringer som bør løses. En viktig målsetting for kampanjen er ellers å utfordre israelere ellers til å bli aktive medspillere i integrasjonsarbeidet på ulike måter, bl.a. utfordres arbeidsgivere til å ansette etiopiere.

Den etiopiske befolkningsgruppen i Israel i dag består av ca. 100.000. Halvparten av dem er under 19 år, og 44 % er under 15 år! Her er åpenbart store utfordringer – og store muligheter bare denne gruppen og alle disse unge kan integreres godt i det israelske samfunnet.
76 % av etiopierne er i arbeid, mot 89,7 av den israelske befolkningen ellers. Omlag 76 % av gruppa kom til Israel i Operasjon Salomon (i 1991) og senere.

En relativt liten del av gruppa har en akademisk utdannelse. I dag er omlag 2.500 – 3.000 etiopiske akademikere i arbeid, men relativt mange av dem arbeider i offentlige prosjekter slik at denne gruppen har egentlig ikke blitt godt integrert i det vanlige arbeidsmarkedet for akademikere.

Det siste tiåret har ellers stadig flere etiopiere kommet i gang med høyere utdanning. I dag er det omlag 2.500 etiopiere som studerer ved universiteter og høyskoler i Israel.
Av disse studerer ca. 120 juss, en utdanning som har høy status.

Det ser ut som antallet etiopiske studenter vokser raskt nå, men tallene både for utdannede og studenter i den etiopiske befolkningsgruppa er mye lavere enn for den israelske befolkningen ellers.

Også her har israelske myndigheter tatt fatt i en vesentlig utfordring i det israelske samfunnet – og som ellers er mange frivillige involvert.
Også vi i HJH er medspillere her – gjennom den store bevilgningen til den etiopiske innvandringen både i fjor og i år.