Konsert på hebraisk, jiddisch og russisk

Her er bildene som kommer fra Israeli Association for Immigrant Children.