Kommentar fra HJHs styreleder

“Det er forskjell på å hjelpe jødene hjem og å kaste jødene ut. Det å bli brukt som sannhetsvitne i en sak mot Vigrid – en slags naziorganisasjon – er i beste fall et grovt overtramp. Jeg går desuten ut fra at Tore Wilhelm Tvedt slår seg selv på munnen når han i samme uttalelse kaster ut alle andre av ikke-nordisk etniske bakgrunn. Da beveger han seg i all fall langt utenfor det landskapet der HJH befinner seg.

Vår visjon er at alle jøder i verden nå kan få komme hjem til et land som er deres eget og der de slipper å konfronteres med typen “Vigrid”. Vår glede er at dette landet finns og vår overbevisning er at dette er et hellig land, gitt og beskyttet av Gud.”