Kjære giver

Også for landet Israel er vi inne i noen roligere måneder om enn ikke politisk. Det er årets måneder med korteste dager, og grøden er høstet. Vi ber tre ganger daglig om regn i landet. Jorden hviler, samler kraft og næring for en ny blomstring og en ny grøde.

For mange av våre prosjekter er denne tiden ikke bare en tid med mye aktivitet, men også en tid for å samle næring og styrke for det kommende driftsåret. Dessverre er det ingen tid for å hvile; mange uløste problemer står i kø, og den økonomiske situasjonen er for flere av prosjektene alt annet enn god.

Som jeg ofte nevner, er våre prosjekter i til dels meget stor grad basert på frivillig innsats, på den måte kan de innsamlede midler lede til mye aktivitet og mange kan bli hjulpet. Dette er viktig for oss når vi velger hvilke prosjekter vi skal støtte. Vi gjør vårt beste i å forvalte midlene dere gir gjennom oss, slik at de gir størst mulig grøde der grøden trengs mest.

Flere av prosjektene våre møter de nyinnvandrede i deres første år i Israel – et liv som for enkelte kan by på store utfordringer; nytt språk, en ny kultur og mentalitet, et vanskelig jobb-marked og terrorfrykt. På tross av alle problemer velger de å bli. Dette er deres nye liv, og de vil ikke vende tilbake tross problemer og tross terrorister både i nord og i sør.

De forventet ingen rosenhave, og de vet hvorfor de ville bryte opp fra der de bodde og vende hjem til Israel, og de lar seg ikke skremme. De er sterke, de er stolte og de er en stor og viktig resurs for Israel. Vi kan allikevel hjelpe dem; vi kan rydde vekk noen tistler og plante en enkelt rose eller to, og vi kan bringe varme når kulden fra omverdenen så alt for ofte slår mot Israel.

Vi kan nå i disse kommende måneder være med på å sikre den neste vår for immigrantene, at de vil kunne blomstre og trives og at arbeidet de gjør vil bære frukter. Da må vi hjelpe våre prosjekter som hjelper dem, til å kunne fortsette sin drift, på tross av vanskelige økonomiske tider.

I Norge har vi vært heldige økonomisk. Den internasjonale finansielle krisen har ikke rammet så hardt her, og i motsetning til innsamlinger for Israel i mange andre land hvor krisen har rammet mye hardere, har vi i Hjelp Jødene Hjem ikke bare klart å opprettholde vår gode innsamling, men faktisk klart å øke den. Det varmer og inspirer oss som er aktive i HJH og ikke minst, det blir lagt merke til blant dem vi hjelper.

Jeg håper dere vil fortsette å gi næring til Israel, så tistler forsvinner og roser og grøde tar deres plass. Jeg har vært så heldig å møte noen av de mange vi har kunnet hjelpe, jeg har sett roser blomstre og grøde som høstes, og jeg føler meg trygg på at jeg også i fremtiden vil møte mange flere som dere vil komme til å hjelpe.

Øyvind Bernatek
Styrets leder