Kjære giver!

Som jeg skrev i en artikkel om prosjektet tidligere i år, så er livet som ny immigrant i Israel ikke alltid enkelt, det er et nytt og til dels ukjent samfunn mange kommer til, enten de kommer fra Etiopia, fra land i det tidligere Sovjetunionen eller fra andre steder. Noen kommer alene, men mange kommer som små eller store familier. De klarer seg stort sett selv, selv om tilværelsen ofte er spartansk, og de er lykkelige for deres valg.

Men av og til går det ikke slik, og lykken forsvinner så alt for brått. En ulykke, en fatal sykdom, et drap eller en terrorhandling rammer en familie. I mange tilfelle står da små barn igjen uten foreldre. Kanskje har de ingen andre omsorgspersoner, kanskje har de besteforeldre, onkler eller tanter, eller eldre søsken. Da blir livet satt på en hard prøve. Ikke bare skal de unge lære seg å leve med smerten av tapet av de kjæreste de hadde, men de skal også klare seg økonomisk. I barnerike familier hender det da at de eldste slutter på skolen og i stedet tar seg arbeid for å forsørge søsken. Da brister nok en drøm.

Staten hjelper til, men det er ikke alltid nok. I slike stunder hvor det kan se som mørkest ut, er det alltid i Israel noen som lyser opp i deres tilværelse, noen som bryr seg, noen som vil hjelpe. En av disse organisasjonene er vår samarbeidspartner gjennom mange år, Selah, Israel Crisis Management. Vi har nå inngått et fadderskapsprosjekt med Selah. De har mange unge uten nære forsørgere som jevnlig trenger deres støtte, ikke bare ved råd og opplæring, men også økonomisk. Dette ser vi som en unik sjanse for oss i HJH til å yte ekstra, men midlene må vi ha inn i tillegg til det vi allerede mottar for våre prosjekter.

Nå er sjansen her for å rekke ut en hånd og hjelpe en ung immigrant som har opplevd det verste et ungt menneske kan forestille seg. Ved å tegne seg for et fast beløp pr måned kan man gi trygghet til en som virkelig trenger det. Da kan man tenne et lys i mørke for en som er ung og utrygg og være med på å lede ham eller henne i trygghet inn til voksenverdenen, og de vil oppleve en ny varme og godhet de sårt trenger. De vil få vite at gode mennesker langt unna på en slik vakker måte rekker ut en hånd til dem. Det vil også lære dem om nestekjærlighet på tvers av geografiske, kulturelle og religiøse grenser. En finere gave i livet kan man hverken gi eller få.

Vi i styret i HJH håper dere som har anledning, vil slutte opp om dette prosjektet i tillegg til den flotte hjelp dere allerede gir. Hvis dere ikke har anledning selv, kanskje dere kjenner noen som vil tenne små lys på en himmel i Israel som skulle ha vært lys og god, men som så meningsløst er blitt formørket.

Øyvind Bernatek
Styrets leder