Kjære giver!

Festen feires av alle jøder ved at de tenner lys om kvelden, ett mer for hver av de åtte dagene. Helst skal lysestaken plasseres i et vindu ut mot gater, slik at også andre kan bli minnet om det som skjedde den gang. Festen er et sterkt symbol på den tilknytning det alltid har vært mellom jøder i alle land, og Jerusalem uansett om de er religiøse eller ikke. Denne sterke tilknytningen kommer også til uttrykk i de andre jødiske fester og bønner.

Hanukkah er imidlertid noe mer, det er en feiring av selv-stendighet og frihet fra så vel verdslig som religiøs undertrykkelse. Dette gjenspeiles også i dagens Israel. Etter at Israel tok kontrollen over hele Jerusalem i 1967 nyter alle trosretninger der for første gang full religiøs frihet. Slik var det ikke da Jordan kontrollerte byen; de ødela eller vanhelliget alle synagogene og Kotel(Klagemuren) i den gamle bydelen.

En gripende historie om feiringen av Hanukkah under det sovjetiske diktaturet kan dere lese i vår kalender. Det er Yosef Beguns egen beretning. Hvis du ikke har kalenderen kan den kjøpes fra vårt kontor.

Å tenne Hanukkahstaken i Israel er spesielt, det gir en ekstra dimensjon til feiringen. Også i år er det mange nye innvandrere hva enten de kommer fra en av de tidligere sovjetstatene eller fra Etiopia som for første gang kan gjøre dette. Det er på grunn av de gavene dere har gitt gjennom oss, at dette har blitt mulig for dem.

Ikke bare rent fysisk muliggjør dere at det tennes Hanukkahlys i Israel men også i overført betydning tenner dere mange lys i mørket i Israel for dem som trenger en ekstra håndsrekning. Bare tenk på at snart har hundre barn uten foreldre og som sliter mye, fått et nytt og bedre liv på grunn av de fadderskap dere har tegnet, nyinnvandret ungdom som strever med å få livet til i et godt spor hjelper dere, og på den andre siden av aldersskalaen er det mange eldre, særlig fra de tidligere sovjet statene, som dere ved de generøse gavene dere gir, har fått en ny verdighet i livet.

Jeg vet at det rundt om i Israel vil være svært mange som i år vil tenne hanukkahlysene og ikke bare minnes underet som skjedde for mer enn to tusen år siden i Israel, men også vil minnes det underet det er at gode mennesker langt mot nord bryr seg om dem og gir dem et nytt og verdig liv. Å vite dette varmer virkelig i mørketiden.

Måtte mange flere få oppleve underet fra nord, at fremmede mennesker bryr seg om dem og hjelper dem; det betyr så uendelig mye for dem, ikke bare materielt, men like meget mentalt, i en verden som så alt for ofte er gjennomsyret av et gammelt hat mot jødene. Et hat og en forrakt de har kjent på kroppen så alt for mange ganger før, og som de daglig blir minnet om når de ser hvorledes Israel bl.a. behandles i verdenspressen og i FN og dets organer.

Takk for at dere tenner disse lys i mørket, og God Hanukkah!

Øyvind Bernatek
Styrets leder