Kjære giver!

Mye positivt har skjedd i høst, ikke minst har vårt nye fadderskapsprosjekt vist seg å bli virkelig godt mottatt, og mange har tegnet seg for å hjelpe et fadderbarn. Vi har også på denne måten nådd nye givere som har tegnet seg, og det er svært gledelig. Vi håper at dette vil fortsette og at stadig nye vil tegne seg, det er dessverre alt for mange unge i Israel som trenger denne hjelpen.

I de to første ukene av oktober hadde vi også vår årlige givertur til Israel, og i år var den fulltegnet med venteliste. På turen ble en av HJHs trofaste pilarer, Kåre Kristiansens minne hedret ved at to datarom på Yad Sarah ble gitt navn etter ham. Dette kan dere lese mer om i neste nyhetsbrev.

Den trolig siste store innvandringsbølgen av etiopiske jøder til Israel er nå i full gang, og månedlig kommer det mange nye immigranter. Dette er vi med på å støtte, både flyreisen og hjelp i mottak etterpå. Vi bringer dem hjem fra syd. Også fra andre land kommer det nå flere jøder til Israel enn i de foregående årene, og også dette er svært gledelig.

All innvandring til Israel, selv om den kan være problemfylt og by på mange utfordringer i de første årene for den nyinnvandrede, blir til velsignelse for landet. De første årene kan være vanskelige, særlig for jødiske unge som har liten eller ingen kjennskap til deres jødiske identitet utover at de vet at de er jøder og at mange av dem har opplevd diskriminering og trakassering på grunn av dette. Ved å hjelpe dem i å bygge deres egen identitet knyttet til Israel og dets kultur og historie, uansett hvilken religiøs retning de faller ned på, eller om de forblir sekulære, er meget viktig, og flere av våre prosjekter gir slik hjelp til de unge. Det sikrer at de ikke reiser tilbake dit de kom fra når hverdagen i Israel tidvis kan være svært så hard.

Høstmørket som har senket seg over Norge kan utnyttes til mye godt. En god ting kan være å invitere venner og kjente hjem til kaffe eller et lite måltid og fortelle om arbeidet til HJH. Trenger dere aviser, nyhetsbrev eller foldere for å gi ut, er det bare å ta kontakt med Eli eller Susan på kontoret vårt. Kanskje kan vi på denne måten få ny givere eller faddere, det vil virkelig lyse opp i høstmørket.

Øyvind Bernatek
Styrets leder