Kjære Giver!

Etter en forholdsvis lang periode i fred, er det igjen blitt skutt raketter fra terrorister på Gaza-stripen mot sivilbefolkningen i Israel. Igjen tier verden, men det er heldigvis ikke alle som tier; vi tier ikke, og mange privatpersoner ønsker nettopp i slike situasjoner å vise en ekstra støtte til Israel!

Å hjelpe sivilbefolkningen i disse utsatte områdene, en befolkning som for en ganske stor del er forholdsvis nye immigranter i Israel, har i en årrekke vært en prioritert oppgave for Hjelp Jødene Hjem. Vi har vært med på å finansiere en rekke sikkerhetstiltak, og på den måten gitt sivilbefolkningen både fysisk trygghet, men også en viktig moralsk støtte. De vet at de ikke er alene! Det gir dem både trygghet og mot og styrke til ikke å la seg terrorisere bort fra disse delene av Israel.

De har da også gang på gang understreket overfor oss hvor mye dette arbeidet betyr for dem, og vi vet vi må fortsette. Ennå er det en rekke tiltak som må gjøres, og vi vil fortsette med å stå ved deres side. Skal vi klare det, trenger vi støtte av alle våre givere, så jeg håper dere i lang tid fremover vil fortsette å gi små og store bidrag til vårt arbeid for å bringe jøder hjem til Israel og å hjelpe dem i starten når de først er kommet hjem.

Når nyhetsbrevet kommer ut, er mange allerede godt ute i sommerferien, og jeg håper sommeren vil være en god tid for dere, en god tid til å samle krefter, til å tilbringe tid med familie og venner, men også en god tid hvor dere kan gjøre andre kjent med det utstrakte hjelpearbeidet vi gjør i HJH.

Det er mange som trenger vår hjelp, og mange gode prosjekter vi ikke kan gå inn og støtte, og vi skulle gjerne ha hjulpet enda flere. Kanskje kan det bli mulig? Uansett, er den trofaste givergleden dere viser til stor inspirasjon for oss som bruker av vår tid til HJH til daglig, og vi føler oss privilegerte som har så mange støttespillere bak oss.

En fortsatt god sommer ønskes dere, med en overbrakt takk fra alle som vi ved deres hjelp er i stand til å hjelpe, og med en takk fra oss i styret, representantskapet og sekretariatet, for at dere så trofast står Israel og det jødiske folk bi!

 

Øyvind Bernatek

Styrets leder