Kjære giver!

Den arabiske våren er for lengst gått over til vinter, og alle som hadde håpet på et bedre liv for områdets innbyggere og et mer stabilitet i området, kan ikke gjøre annet enn å stå på sidelinjen og se hvordan arabiske brødre slakter hverandre ned.

Kun i ett land nyter alle innbyggerne frihet, demokrati og trygghet; Israel, og kun ett land ivrer svært mange for å boikotte; Israel!

En seiglivet myte begynner imidlertid å slå sprekker, selv hos de mest ihuga anti-israelske kreftene; at bare det blir en etter deres mening rettferdig løsning mellom Israel og de arabiske land og folk, så blir det fred og fremgang i området. Vi har lenge visst at dette er det reneste sludder, men om den nye erkjennelsen hos de andre vil lede til noen endret politisk oppfatning hos dem når det gjelder Israel, tviler jeg sterkt på. De gjør vel heller som strutsen?

Selv om Israel ikke er så mye i mediebildet er oppgavene som kaller på vår hjelp like presserende. Disse har jo pressen uansett aldri interessert seg for. Fortsatt skytes det tidvis raketter, både fra nord og sør mot Israels sivilbefolkning, og nye sikkerhetstiltak er nødvendig slik at disse områdene fortsatt kan bebos så trygt som mulig. Her har vi en lang historie med hensyn til viktige prosjekter vi har støttet, og vi vil fortsette med dette.

Når nyhetsbrevet kommer ut, feirer jøder verden over Sukkot, Løvhyttefesten. De spiser sine måltider i enkle hytter med grener til tak. Dette minner dem om vandringene i 40 år gjennom Egypt, om slaveriet og friheten fra slaveriet, og setter på den måte mye av dagliglivets selvfølgelige goder i et fint perspektiv. Ikke alle har avsluttet sin ørkenvandring. I Etiopia er det fortsatt et større antall jøder som venter på å få komme hjem til Israel. Også her har vi i svært mange år gitt stor hjelp for å muliggjøre dette, og vi skal fortsette å gjøre det så lenge det er jøder i Etiopia som drømmer om å vende hjem til Israel og til Zion. Vi skal gjøre drømmen til virkelighet!

Takk for at dere så sjenerøst muliggjør vårt arbeide med alle store og små gaver vi får. Fortsatt lyser dere som en klar og vakker nordstjerne i nattemørket for de mange i Israel og på vei til Israel, som trenger vår hjelp.

De føler at de fleste i verden ikke bare lar vær å bry seg, men faktisk ikke vil dem noe godt. Sammen skal vi sørge for at denne stjernen lyser for dem helt til dagen gryr og de har nok lys til å klare sine nye liv i Israel på egenhånd.

 

Øyvind Bernatek

Styrets leder