Kjære giver!

HJHs styreleder Øyvind Bernatek

I går fikk jeg brev i posten, det var fra Selah i Israel og inneholdt en rapport om mitt ”fadderbarn”. Jeg hadde nok ikke helt forventet det, i og med at jeg jobber med Hjelp Jødene Hjem en god del tid hver dag, men rapporten gjorde sterkt inntrykk. Det er så mange skjebner, det er så lett å utvikle en distanse, selv når man står midt oppe i det, og da er det godt å få lov til å komme tett ved og gi en liten håndsrekning til dem som er mindre heldigstilte. Gleden ved å gi kommer så nær ved slike anledninger, det blir derfor også en gave til giveren.

Når dette nyhetsbrevet kommer ut er det like før Purim feires. Denne jødiske festen er et viktig symbol på kampen mot det onde, hvor vi feirer at jødene i Babylon ikke ble utsatt for et folkemord, slik kongens onde rådgiver, Haman, arbeidet for. Dessverre finnes det mange lignende onde rådgivere rundt om i verden, vårt håp og vår tro er at de ikke vil lykkes med sine forehavender.

En viktig del av denne feiringen er å gi gaver til dem som er fattige. Denne forpliktelsen og plikten til å sende spiselige gaver til minst to andre, kommer i tillegg til den forpliktelsen man har resten av året til velgjørenhet, tzedakah, og har en meget sterk symbolverdi som er verdt å virkeliggjøre.

Gavene er et uttrykk for samhold og nærhet mellom det jødiske folk. Dette var en nærhet og et samhold som jødene opplevde da de var truet av Haman, som Israel opplever når fiender angriper og som det fortsatt er like viktig å ta vare på. Gjennom gavene gjenoppretter vi dette samholdet, og det er et slikt samhold jøder imellom, uansett om man er religiøs eller ikke, uansett hvilken gren innenfor jødedom man tilhører, som vil gjøre at de mange onde kreftene ikke vil lykkes. Splitt og hersk er det motsatte, det er alltid fiendenes beste strategi.

Ved gavene minner vi også oss selv om hvor farlig det er når vi lar noen få splitte oss. Det kan vi ikke la skje! Slik er det også med Israels venner og støttespillere. Vi må stå sammen, uansett hva som er vårt motiv for støtten og uansett hva vi mener om den israelske politikken som sådan. Det er fiendene av Israel og av det jødiske folk som daglig forsøker å splitte oss så mye som mulig, og vi skal kjempe imot!

La oss gi en ekstra gave til våre prosjekter, en som kommer i tillegg til det vi ellers gir, og la oss på den måte vise for alle at vi står sammen om Israels rett til å eksistere som en jødisk stat og for jøders rett til å vende hjem til Israel i trygghet hvis det er det de ønsker, eller til å bo der de nå er uten å bli utsatt for hat og forfølgelse!
Hilsen Øyvind Bernatek
Styrets leder