Kjære giver!

Er dette et tilfeldig utsagn? Etter min mening ikke. For få dager siden hadde Dagbladet en artikkel som kritiserte Israel for dets kontakt med Mubarak. Artikkelen var ledsaget av en stor tegning hvor to egyptiske pyramider var plassert over hverandre slik at de dannet en davidsstjerne. Ikke et israelsk flagg, men et jødisk symbol. Ville han ha tegnet et kors for å symbolisere Norge, korset er jo i vårt flagg, hvis det var en artikkel som var kritisk til Norge han skulle illustrere?

I Løkkebergs film om Gazas tårer er en avsluttende replikk fra et av barna: “For det er jødene som skal straffes.” I den norske tekstingen tilsløres dette ved at “jødene” endres til “israelerne”, men for alle dem som kan arabisk og som ser denne statsstøttede propagandafilmen, er det jødene det handler om. Det er jødene som er de onde.

Både i Egypt og i Libya er de forhatte statssjefene ofte avbildet med davidsstjerne i pannen, for virkelig å vise hvor onde de er. I Hamas grunnlov fremkommer fortsatt som et hovedformål å “eliminere Israel og drepe jøder før dommens dag”. Den åndelige lederen av Det muslimske brorskap i Egypt, en organisasjon vår regjering pleier kontakt med, uttaler seg med lignende besvergelser. I Tunis er det oppfordret til å angripe jøder og en synagoge er stukket i brann.

De norskstøttede gruppene som Hamas og Det muslimske brorskap, som gjerne vil fullføre det som nazistene ikke klarte, slynger uten blygsel ut sitt jødehat til massene. Hvor er protestene her hjemme? Beklageligvis er de ikke lette å oppdage.

Listen over alle former for antisemittisme, jødehat, er tilnærmet uuttømmelig, fra små daglige utslag av antisemittisme til der hvor jødiske liv står i direkte fare for disse mørkets krefter. Dette hatet er mer eller mindre rotfast verden over. Her hjemme har myndighetene presentert en slags tiltaksplan som er så vag av hensyn til enkelte av de gruppene som står for det mest innbitte hatet, at den neppe kommer til å endre noe. Det er ikke så lenge siden Gaza-demonstranter åpenlyst oppfordret til å drepe norske jøder.

Israel er en eksistensgaranti for verdens jøder, og igjen bekreftes dette når de få jøder som er tilbake i arabiske land, på ny utsettes for forfølgelser. Hjelp Jødene Hjem har sendt 100.000 kroner for å hjelpe jøder ut fra de arabiske landene.

Å bekjempe antisemittisme er et av formålene til Hjelp Jødene Hjem. Foruten å informere om dette i våre nyhetsbrev, aviser og nettside, støtter vi også organisasjoner i Israel som motarbeider antisemittismen, og vi finner prosjekter som kombinerer dette arbeidet med også å hjelpe nye innvandrere i Israel.

Den viktigste organisasjonen vi støtter her, er Yad Vashem, minnemuseet over de seks millioner jødene som ble myrdet av nazistene under den andre verdenskrig. Å dokumentere hva som faktisk skjedde da, slik Yad Vashem gjør, er utrolig viktig, særlig i en tid hvor enkelte forrykte statsledere benekter dette mørke kapittelet i vår historie, eller i hvert fall omfanget av det, og i en tid hvor stadig flere unge verden over har liten eller ingen kjennskap til hva som skjedde.

Hva kan vi så gjøre? Nytter det å gjøre noe? Ja, alt som gjøres, hjelper. Alt fra å skrive til presse, snakke med venner, protestere mot overtramp til å støtte Israel. Det siste kan gjøres ved å støtte arbeidet til Hjelp Jødene Hjem ved å gi gaver eller ved å tegne fadderskap, ved å delta på våre årlige giverturer, eller man kan besøke Israel og kjøpe israelske produkter i Norge.

Selv om det tidvis kan se mørkt ut, er jeg sikker på at det gode vil gå seirende ut, og det som gir meg mot til å tro det, er nettopp at det verden over også finnes mennesker med en etisk sterk ryggrad, slike som dere, som tør stå frem og forsvare det eneste demokratiet i Midtøsten, som hjelper jøder hjem til trygghet i Israel, og som ikke finner seg i
antisemittismen. Takk for at dere er der for den gode sak!

Øyvind Bernatek
Styrets leder