Øyvind Bernatek Styrets Leder

Øyvind Bernatek
Styrets Leder

Godt nytt år! 2016 er historie og det ble nok et godt år for Hjelp Jødene hjem. En stor takk til dere alle som har gitt oss bidrag gjennom det siste året.

På slutten av fjoråret kunne vi også gjennom en ekstra innsamling gi spesielle gaver til mange nye immigrantfamilier som manglet det meste for å kunne feire helligdagene i desember. Videre bevilget vi ekstra midler til det yemenittiske kultursenteret slik at de kunne kjøpe inn forskjellige varmt tøy, pledd mv. for rundt femti nylig innvandrede jøder fra Yemen. Det var en flott måte å markere helligdagene i desember på.

I årets første nyhetsbrev har vi valgt å rette særlig fokus på to av våre prosjekter, DVI, tannlegesenteret i Jerusalem og Ezra som arbeider i mange land for å nå jøder fra det tidligere Sovjetunionen, og som gjør en helst spesiell innsats med å hjelpe jøder fra Ukraina hjem til Israel.

Disse to prosjektene som vi har støttet i svært mange år, viser noe av den store variasjonen det er mellom våre prosjekter, fra de helt opplagte; å hjelpe jøder i vanskelige situasjoner og som ikke klarer det uten bistand, hjem til Israel. DVI på den andre siden viser hvorledes vi hjelper dem når de er kommet til Israel. DVI hjelper ikke bare barn av nylig innvandrede familier, men også fra familier som har bodd er lenge, og både jødiske og arabiske barn. På den måte er DVI en viktig brobygger. I det siste året har DVI ved vår hjelp også kunnet starte opp med å gi gratis tannlegehjelp til eldre og særlig Holocaust-overlevende.

Vi går inn i 2017 med fornyede krefter. Vi skal arbeide videre med vår hjemmeside og Facebook-side, i håp om på den måten å nå nye givere. De av dere som er på Facebook håper jeg vil besøke oss ofte der og både «like» innlegg og dele dem med andre. På den måten kan vi nå mange nye givere. Vi håper at vi med deres hjelp skal gjøre 2017 det til det beste året i Hjelp Jødene Hjems historie slik at vi kan hjelpe enda flere. Vi oppfordrer dere til å skaffe oss nye givere. Tenk om hver og en av oss kunne skaffe en ny giver, hva kunne vi ikke da ha utrettet. Det er så mange som trenger vår hjelp, både til å komme til Israel og når de først er kommet til landet, at vi må være optimister, vi må tro at vi skal klare å hjelpe enda flere, og det er på ingen måte umulig.

Øyvind Bernatek

Styrets leder