Kjære giver!

Vi er svært nøye med prosjektene vi velger, at de drives forsvarlig slik at hjelpen når flest mulig, og vi er åpne med hvorledes vi anvender de innsamlede midler. Derfor legger vi ut våre regnskap på hjemmesiden vår og gir mange og omfattende beskrivelser av de prosjektene vi støtter. På denne måten kan dere være trygge på at den sjenerøse hjelpen dere gir blir benyttet best mulig.
At livet som ny innvandret ikke alltid er lett, er en kjent sak. For unge kan dette nye livet være ekstra vanskelig, og noen får større problemer og kommer i risikosonen. Gjemt bak problemene er de flotte unge mennesker, og dere kan bringe dette frem!

Et av våre prosjekter som spesielt retter seg mot disse, er ungdomslandsbyen Kiryat Yearim. Vi kommer til å ha spesiell fokus på denne i vår januar kampanje. Her bor det 140 ungdommer permanent, både jenter og gutter. De får den omsorgen de trenger og trygge forhold. Det serveres regelmessige og sunne måltider, det sørges for at de får tilstrekkelig søvn og at de kommer seg opp om morgenen. Fristelser og uønskede kammerater er vekk; her er ro og konsentrasjon og masse humor, latter og nærhet. Psykolog, logoped og pedagoger arbeider ekstra med dem som måtte ha behov for det.

Undervisningen foregår i landsbyen. Her går de sammen i små klasser delt etter kunnskapsnivå og ikke etter alder. De får tett oppfølging og tilpasset undervisning. Noen arbeider mot en eksamen som gir studiekompetanse, mens andre får en mer praktisk, yrkesrettet utdanning. Gjennom arbeid og fritidsaktiviteter bygges selvtilliten langsomt opp.

Det er imponerende å se hva som gjøres for dem som ikke helt lykkes i Israel. Det er engasjement, omsorg og om-finnsomhet blant de ansatte i Kiryat Yearim og en medmenneskelighet som varmer og gleder. Det gjør at du som giver, får mye for pengene. Disse unge er en del av Israels fremtid. At de kommer på rett kjøl er til glede for dem selv og deres nærmeste. Men også for landet er det en stor gevinst at de blir ytende samfunnsborgere. Deres skapende evner og pågangsmot lover godt for fremtiden.

Her merker de det virkelig hva en gave fra dere kan bety; dere tenner lys i mørket som viser vei for en god fremtid, og de som får denne hjelpen vil aldri glemme hva dere har gjort for dem.

Øyvind Bernatek
Styrets leder