Kiryat Yearim Youth Village

Fra besøket i Kiryat Yearim Youth Village.

Da vi kommer på besøk denne grå vårdagen, mens frukttrærne blomstrer – står det flere busser parkert utenfor. Det myldrer med ungdommer. Mange kommer på noe de har glemt å ta med, de skal på tur i flere dager. Andre leter etter kompiser som de vil sitte sammen med. Det er hyl, rop og latter. Vi går inn i landsbyen, mens bussene drar av gårde med en glad gjeng.

Her får vi høre om ungdommer som på forskjellige måter var i faresonen. De hadde det kanskje ikke godt hjemme, noen skulket skolen og fylte dagene med helt andre ting som ikke var positive. Andre hadde lærevansker og språkproblemer og utviklet av den grunn uønsket atferd. Mange var immigrantungdommer, som ikke hadde funnet seg til rette.

Nå, her i ungdomslandsbyen, får de omsorgen de trenger – og ordnede, trygge forhold. Her serveres det regelmessige og sunne måltider. De bor på internat, der det blir sørget for at de får tilstrekkelig søvn og at de kommer seg opp om morgenen. Fristelser og uønskede kammerater er vekk, her er ro og konsentrasjon – og masse humor, latter og nærhet. Psykolog, logoped og pedagoger arbeider ekstra med dem som måtte ha behov for det.

Undervisningen foregår i landsbyen. I små klasser – der de går sammen etter kunnskapsnivå, ikke etter alder – får de tett oppfølging og tilpasset undervisning. Hullene i kunn-skapene tettes møysommelig igjen. Noen arbeider mot en eksamen som gir studiekompetanse, mens andre får en mer praktisk, yrkesrettet utdanning.

Gjennom arbeid og fritidsaktiviteter bygges selvtilliten langsomt opp. Det er så uendelig viktig å lykkes med noe, etter flere oppvekstår der de har følt seg virkelig mislykket. Vi var innom et skolekjøkken der vi fikk smake nybakte småkaker. De fem jentene som drømte om å bli modeller og popsangere, prøvde iherdig å skjule sin stolthet over den lekre baksten.

Vi kom til smykkeverkstedet. Ungdommene får utvikle sine kunstneriske evner og de lærer et håndverk. Dette er en enklere yrkesutdanning der de tegner og planlegger smykkene sine selv, prøver ut forskjellige materialer og teknikker. Kreativiteten og talentet var tydelig hos flere. Det å arbeide praktisk er også mye lettere, når man har språkproblemer.’

Igjen ble vi imponert over hva som gjøres for dem som ikke helt lykkes – i Israel. Det er en omsorg og omfinnsomhet blant de ansatte, en medmenneskelighet som varmer og gleder. Her er et engasjement i arbeidet, som gjør at du som giver, får mye for pengene. Disse unge er en del av Israels framtid. At de kommer på rett kjøl er til glede for dem selv og deres nærmeste. Men også for landet er det en stor gevinst at disse unge blir ytende samfunnsborgere. Deres skapende evner og pågangsmot lover godt for framtiden.

Fakta
I landsbyen bor 140 ungdommer permanent; plassert av kommuner, barnevern, politi, immigrasjonsmyndigheter og sosialkontorer. Landsbyen har egen ungdomsskole og videregående skole. Jewish Agency driver seks slike landsbyer rundt om i Israel. I denne landsbyen bor det både jenter og gutter, andre steder er det enten eller.