Keren Klita stiller opp når sykdom og død rammer

Eleonora Shfrin fra Kerens Klita (t.v) er en god støtte for Marina og sønnen Alex Tymchak.

Marina Tymchak og hennes cerebral parese-rammede sønn Valeri.

Kerens Klita har vært en god hjelper for Julia Ziminskij og hennes to barn, Gosha og Keren, etter at ektemann og far, Gosha, plutselig døde.

Eleonora Shifrin, Keren Klitas koordinator i Ramot, kom på sitt første besøk til familien Tymchak kort tid etter at de immigrerte fra Ukraina for fire og et halvt år siden. Hun hadde med seg den vanlige kjærkomne “velkomstkorgen”med ovn, tepper og kjøkkenredskaper. Siden har det blitt mange besøk, da behovet for hjelp er stort.

Destruktiv energi grunnet hjerneskade
Familiens yngste sønn, 10-åringen Valeri, er ikke som andre barn. Han kan ikke snakke og har ukontrollerte bevegelser. Noe gikk galt under fødselen, med en hjerneskade og cerebral parese som resultat. Til tross for sin unge alder og sitt handicap er han sterk og har mye energi, men den er ofte destruktiv. Han har ødelagt ovner, møbler og senger. Han plukker ting fra hverandre og kan herje rundt om nettene.

Mor Marina strever med dårlig rygg og flere andre sykdommer. Mannen hennes har arbeid, men de færreste i Israel klarer seg på en inntekt, da lønningene er lave. Og med så mange ødeleggelser er det umulig å få endene til å møtes for familien Tymchak. De har heller ikke familie som kan tre støttende til, selv om Marina riktignok har tre onkler i landet.
Keren Klita er familiens eneste redning. Eleonora Shifrin skaffer til veie brukte møbler og bringer kuponger for kjøp av nødvendige ting, blant annet skolebøker til den eldste sønnen Alex som er 14 år og går i 7. klasse. Skolebøker er ikke gratis i Israel.

Alex forteller på godt hebraisk at det var ikke lett å flytte til et nytt land, og både han og foreldrene lengtet i begynnelsen tilbake til Ukraina, hvor alle besteforeldrene fortsatt bor. Mora reiste tilbake en gang på et overraskelsesbesøk, men hun hadde ikke før kommet gjennom passkontrollen, før hun lengtet til Israel. Alt i alt har de det mye bedre der. Alex er godt fornøyd på skolen hvor han har fått gode venner, og han forteller at han liker å løpe på fritiden. Han har også en hund som skal ha sin mosjon.

Lærer å vise tegn
Valeri fikk absolutt ingen hjelp i Ukraina. Men i Israel går han på spesialskole hvor han lærer å forholde seg til andre barn og å kommunisere ved å vise tegn. For Marina var det helt rørende å se hva han klarte å formidle da han nettopp hadde fødselsdag. Når han er på skolen, er han roligere. Problemet er helgene når han er hjemme hele dagen. Han går på medisiner, men de hjelper ikke alltid.

Imidlertid har vann en beroligende effekt, og om sommeren sitter han mye i et vannbasseng på verandaen.
Familien Tymchak bor trangt i en liten treromsleilighet. De var lovt en større leilighet, men det er et løfte som foreløpig ikke er innfridd.

Ung legefamilie
I etasjen over bor den 34-årige enken Yulia Ziminskij med sine to barn, 14-åringen Gosha og Keren på tre-fire år. Keren er en glad og fornøyd jentunge, som begeistret forteller om et besøk i dyreparken, mens de to kattene hopper rundt. Mora forteller at datteren bryr seg ikke mye om å snakke russisk, hebraisk er hennes språk.

Storebroren, som går i 8. klasse, er like flink i begge språk og leser også Harry Potter på engelsk. Han har talent for språk og var flytende i hebraisk etter bare et halvt år. Målet hans er imidlertid å utdanne seg innen dataprogrammering, og han planlegger å søke seg inn på en av Jerusalems beste og mest prestisjetunge videregående skoler for lettere å nå sittt mål. På fritida er han glad i å sykle, sammen med venner.

Eleonora fortalte før besøket at etter hennes første besøk hos familien Ziminskij med velkomstkorg og handlekuponger, hadde hun ikke mer kontakt med dem. De syntes å klare seg bra. Både Yulia og mannen var utdannet leger hjemme i Russland. Han var som skapt til å være lege, men begge strøk til den obligatoriske eksamen for legeimmigranter til Israel.

Plutselig død
De bestemte seg for å prøve igjen, men nå skulle hun finne en midlertidig jobb, og han skulle konsentrere seg om studiene. I mellomtiden hadde de fått Keren, og han passet henne mens han forberedte seg til eksamen. Han var plaget av diabetes siden 17-årsalderen, og en dag må han ha fått et anfall så fort at han ikke rakk å få tak i insulinsprøyten. Da Gosha kom hjem fra skolen, lå faren død på golvet med vesle Keren ved siden av.

En kjenning kontaktet Eleonora Shifrin, og siden har Keren Klita hjulpet denne lille familien, som ikke har en eneste slektning i Israel. Yulia, som arbeidet to år på et sykehus i Russland, vil gjerne arbeide som lege, og hun forbereder seg nå til ny eksamen gjennom Internettstudier. Så lenge dette pågår er hun uten inntekt, men som enke får hun en liten pensjon.

Derfor er Keren Klitas mat- og kleskuponger kjærkomne. Disse gis særlig i forbindelse med høytidene. Slik er Keren Klita og HJH med på å glede også denne familien som ble rammet av ulykke ved mannen og farens plutselige død.
-Eleonora er som en mor for oss, sier Yulia Ziminskij om Keren Klitas distriktkoordinator.