Keren Klita – frivillig arbeid for nye landsmenn

Eldre, hørselshemmet immigrant og besøksvenn viser fram festlig håndarbeid som fyller dagene.

Glad mor og baby takker Keren Klita og HJHs givere for gavesjekk.

For den som er ny i landet er det godt å ha en “venn” som man kan spørre om mange store og små ting. Det er godt å få følge til lege, kanskje kan vennen oversette – for ikke å snakke om når man skal på alle de offentlige kontorene den første tiden. Kurven fungerer – for den finnes ennå – som et utgangspunkt for samtalen om hverdagslivet i fedrenes land. Immigranten trenger informasjon om kosthold og bussruter, skolesystem og tradisjoner. Hvis det er hygge-lige begivenheter som bryllup eller familieforøkelse stiller besøksvennen opp med penger til utstyr. Som dere kanskje vil huske, gikk en av våre julegaveaksjoner til babyutstyr.

Etter hvert som antall immigranter gikk ned og de nye landsmenn fant seg til rette, ble oppgavene for besøksvennene endret. En gruppe immigranter hadde en langsom og mer
strevsom integrerings-prosess. Det var de eldre som aldri kom i arbeid og som etter hvert ble svakelige. Også handikappede med spesielle behov for hjelp hører med til denne gruppen. De bruker lang tid på integreringen fordi alle hjelpetiltak for innvandrere er beregnet på mennesker med full førlighet. Mange ble plassert midlertidig på Hotel Diplomat, – en gang et flott turisthotell som da det var modent for reha-bilitering, ble til et slitent immigrantmottaksenter.

Dette er forståelig når man tenker på hvor mange men-nesker som kom innenfor en kort periode, men det var fantastisk at damene i Keren Klita så behovene og gjorde noe med det. De viste oppfinnsomhet og omsorg og gjorde livet lettere for beboerne. Hotel Diplomat ble renovert og rommene fikk kjøkkenkrok. Med egne møbler og personlig preg ble rommene et enkelt, men godt hjem for mange.

Keren Klita driver alle velferdsordningene der i samarbeid med beboerne. Det er bruktbutikk, bibliotek og hånd-arbeidsgruppe. Mange som har vært med på HJHs solidaritetsturer har opplevd koret fra hotel Diplomat.

Men damene har mange nye prosjekter på gang. Som mødre og bestemødre er de opptatt av at en del immigrant-ungdommer faller ut av skolesystemet og utvikler uønsket atferd. Mange har flyttet til Israel med sine foreldre uten helt å forstå dette valget, de føler seg utenfor og til overs. Så Keren Klita har lært opp frivillige natteravner som går i
Jerusalems gater for å få kontakt med ungdommene.

Videre har de engasjert instruktører og sosialarbeidere som driver forskjellige fritidsaktiviterer rundt om i utsatte bydeler. Jeg har besøkt en dramagruppe som ble drevet av en skuespiller og en psykolog. Det var utrolig spennende å se hvordan de unge, tøffe, lukkede guttene med hettegenseren ned i øynene, åpnet opp og laget rare grimaser – for til slutt å lage små rollespill med masse humor og latter.

Som du forstår er behovene mange blant de immigrantene som strever. Håndarbeidsgruppen i Keren Klita har laget noen fine magneter til å sette på kjøleskapet. Hvis du ønsker å bruke din gave til Keren Klita som julegave til en venn, kan vi sende deg en slik sammen med et pent julegavebevis. Da må du skrive JULEGAVEBEVIS på innbetalingen, sammen med navn og adresse og bruke konto 3000.21.42828.