Marc Friedman fikk hebraiskundervisning hos Ulpan Halom via nettstudiene