Jubileumsåret blir et godt arbeidsår

Også disse månedene har det vært imponerende å se hvor jevnt gavene har kommet inn, ca kr. 600.000,- hver måned i gjennomsnitt og vi kan konstatere at vi greier å holde budsjettene som styret har vedtatt. Egentlig er det jo selvsagt giverne som holder budsjettene!

Mange av prosjektene har allerede fått utbetalt årets bevilling og flere får etter hvert utbetalt hjelpen vi har lovet dem og som de ofte venter på.

Nå vil vi – som har det privilegium å få formidle disse gavene – takke varmt hver enkelt av giverne for at dere er trofaste og gir måned etter måned – år etter år!
For det er oftest slik det er – de mange større og mindre gavene blir til sammen det vi trenger for å nå målet. Vi er ydmyke som får være med å formidle dette – og se og høre hvor takknemlige mottakerne er – og hvor godt de bruker midlene og hvor langt pengene dine rekker!

På en spesiell måte rekker pengene langt i innvandrerarbeidet i Israel, fordi så mange frivillige gjør en stor innsats!

Når sommeren er over, vil vi ha sendt flere millioner til prosjektene, mange av de 25 tiltakene som styret har bevilget til i år, vil da ha fått sine utbetalinger.

En spesiell utfordring nå er om Eli på kontoret får nok gaver i sommer til å overføre hele beløpet på 1 million kroner til det største prosjektet vårt i år, den store innvandringen av etiopiske jøder!

Takk igjen for de trofaste gavene hver måned, de er helt nødvendige for at arbeidet kan gå sin gang. Takk også for de store gavene – noen ganger på flere titusen – de er også viktige for oss for å kunne hjelpe de vi ønsker!

Velkommen til de nye giverne – takk for at dere blir med på laget. Vi har fått flere den siste tiden – det betyr mye for oss at dere blir med og fortsetter arbeidet der noen trofaste har måttet slutte.