Jubileumsåret ble fantastisk – gaveinngangen større enn noen gang

Årsresultatet kommer til å ligge på 11,1 mill. inkludert testamentariske gaver, det beste år i HJHs historie. Vi har da samlet inn 182,2 mill. siden oppstarten. Hjertelig takk for rause bidrag gjennom årene. Nye og gamle givere har gjort en stor innsats for å hjelpe jøder hjem fra alle verdens kanter.

Vanskeligstilte jøder i pressede situasjoner har fått hjelp til å immigrere – og de som strever med å finne sin plass etter ankomst til Israel, får hjelp av ansatte og frivillige ved forskjellige prosjekter. Uten HJHs givere og andre Israel-venner hadde det ikke vært lett å drive dette store arbeidet. Takket være en stor frivillig innsats lokalt blir pengene som samles inn drøye. Oppfinnsomheten og omtanken for vanskeligstilte medmennesker er imponerende.

Tusen takk!