Ny bok om jødehat

Dette er en bok som alle jødenes og Israels venner burde lese! Den er den mest omfattende og den som gir best faglig bakgrunn for historien om antisemittismen helt fra antikken fram til i dag. Så vidt jeg kan se, har vi ingen andre bøker på norsk som gir en så bred, dyptpløyende, omfattende og faglig sterk framstilling av dette temaet.

Mange av oss vet noe om antisemittismens forferdelige historie fram gjennom historien, særlig før og under andre verdenskrig, har i vår eget Europa – men relativt få har de lange historiske linjene i historien om brutaliteten, forfølgelsen, overgrepene ellers og myrderiene som antisemittismen førte med seg. Her er mye historisk stoff som knapt er publisert tidligere i moderne tid på norsk.

De tre forfatterne har en uvanlig solid faglig bakgrunn.
Trond Berg Eriksen er dr. phil,, er professor i idéhistorie ved Universitetet i Oslo.
Håkon Harket er idéhistoriker og skribent.
Einhard Lorenz, også dr. phil, er professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo.
Izabela A. Dahl og Terje Emberland har gitt betydelige bidrag til boken.

En nærmere omtale ev innholdet vil føre for langt her.
Denne omtalen er ment som en appetittvekker for den som er interessert i emnet. Jeg synes den også må være aktuell som studiebok og utgangspunkt for samtalegrupper. Hvorfor ikke samle noen til en samtale- eller studiegruppe der boken brukes.

Jeg er helt enig med anmelderen som sier: Dette er en nærmest uunnværlig bok.

Boken kan bestilles fra Midtøsten-torget.