Jødisk flyktningdag 2024

Gabi Nachmanis familie måtte reise fra Egypt etter 1948. Onkelen ble drept og moren skadet i et angrep på et jødisk teater i Kairo, og familien ble så truet av politiet til å reise fra alt de eide innen 3 uker. De flyktet til den trygge havnen Israel. Hvordan har det påvirket ham og familien? 

Gani kommer på markeringen av jødisk flyktningedag i november og forteller sin historie!

Dagen markeres i Oslo, Bergen, Stavanger og København, du kan lese mer og se datoer på flyktningedagen.no