Jewish Agencys historie

Det er jo selvsagt Israel det dreier seg om.
Jewish Agency har gitt ut en liten folder – en kort oversikt over viktige begivenheter fra den gangen et realistisk håp reiste seg om å få etablert en egen jødisk stat og frem til i dag.

Det er vel slik for de fleste av oss, at vi har upresise kunnskaper. Derfor blir vi ofte målbundet av – kanskje nesten av hvem som helst?

– “For noen år siden” – eller, “det er ikke så lenge siden” – er den typen tidsangivelser som gjør at vi ofte kommer til kort i debatter. Det er alltid noen andre som kan og vet.

Mange lurer på hvem – og hva – Jewish Agency er. Noen tror det er en litt suspekt, politisk organisasjon, gjerne på ytterste høyre fløy – eller like gjerne ytterst til venstre, men sånn er det ikke.

I 1929 ble Jewish Agency dannet for å fungere som en hjelper og organisator for alle innvandrende jøder til datidens Palestina.

I 1934 opprettet de en spesiell ungdomsorganisasjon med det formål å redde jødiske barn i Europa fra nazistenes ugjerninger og bringe dem til Erez Israel. De kalte det allerede da for ungdoms-aliyah, så det er ikke av ny dato det de så vellykket driver med i dag, nemlig å tilby unge jøder fra hele verden et gratis studieopphold i Israel. Den gangen – som nå – førte det oftest til at de ble værende i Israel, og resten av familien fulgte etter.

I 1948 – to måneder før staten Israel ble et faktum – ble noen av lederne i Jewish Agency medlemmer av den påtenkte statens regjering.
I 1949-50 gjennomførte de den luftbroen fra Jemen som er blitt kalt Operasjon “Magic Carpet” – eller “Det flyvende teppe”. 49.000 jemenitter ble da fløyet til Israel.
I dag utgjør den gruppen 300.000 ressurssterke og veltilpassede israelere.

I 1950-51 fulgte flere slike operasjoner. 124.000 irakiske jøder ble hentet til Israel i “Operasjon Ezra” og ” Operasjon Nehemia”, samtidig som de utover i 50-årene hjalp over en million nye jøder – stort sett fra muslimske land – til å bosette seg i Israel.
For de som opplevde det, må det også ha vært som å se oppfyllelsen av Bibelens løfter om å “hente dem hjem”.
Det er litt rart å tenke på – det er femti år siden!
For oss er det et langt spenn av tid, for Gud bare et øyeblikk. Men det ga Israel god erfaring i å ta imot og absorbere et stort antall mennesker – verdifull erfaring til å bruke i vår utfordrende tid.

I 1970-årene startet det som er blitt den store innvandringen, den vi tror skal få større betydning enn utvandringen fra Egypt fikk. Jewish Agency begynt å legge press på Sovjetunionen for å få dem til å slippe jødene fri – til å reise hjem til Israel! Det er også tankevekkende, “hele verden” stilte seg bak dette presset. Nesten alle offisielle delegasjoner som reiste til Sovjet, fremsatte dette kravet.
Det er bare 25 – 30 år siden!
Det ble opprettet transittstasjoner i Europa og absorpsjonssentre og utdanningsprogram i Israel. Allerede da var det et klart behov for å styrke jødisk identitet og å løfte alle opp på samme språk- og utdanningsnivå. Ellers kunne resultatet lett ha blitt et hemningsløst kaos og en rekke ulike prioriteringer.

I januar 1978 laget Israels regjering og Jewish Agency et partnership-program mellom jøder i hele verden for å lette sosiale og økonomiske vanskeligheter i Israel. Det kan gjerne gjentas, det svaret Michael Melchior ga da jeg en gang spurte om han kunne forklare meg skikkelig hva Jewish Agency egentlig var. – “Jewish Agency er staten Israel”, var svaret.

I oktober – november 1984 hentet de 7.500 etiopiere til Israel i det som ble kalt “Operasjon Moses”. Og da 14.200 nye etiopiske jøder ble hentet i mai 1991 – i en 36-timers nærmest James Bond-operasjon, ble det lagt merke til over hele verden.

Ellers er det jo påfallende at ingen medier har brydd seg om å formidle at en gigantisk folkevandring har pågått nå i 15 år.
Bare når de kan fortelle at “noen reiser tilbake”, blir det en stor nyhet. La oss for ordens skyld holde de kristne avisene unna. Men “Operasjon Salomon” var et vågestykke og et mesterverk utført av Jewish Agency. Netanyahus bror, Jonatan, var den eneste som mistet livet i den operasjonen.

Så kommer de begivenhetsrike 90-årene.
Over 900.000 nye immigranter fra ex-Sovjet har funnet nye hjem i Israel, og de fleste er godt integrert. I disse årene bygget også Jewish Agency ut et gigantisk nettverk av sentre over hele den jødiske verden for å forberede og inspirere jøder til å emigrere til Israel. Det er jo ofte nok skrevet om de ateistiske årene i Sovjet-tiden, da både jødiske og kristne aktiviteter var forbudt. Men også mange andre steder i verden har nok sionismen hatt trange kår.

I 1995 introduserte Jewish Agency et program “Partnership 2000” – som skulle binde jøder over hele verden sammen i et utdanningsprogram.
I være dager er jo slike muligheter ubegrensede, med tekniske hjelpemidler vi aldri kunne drømme om!

Fra 2001 har Jewish Agency aktivisert sine utenlandskontakter. Tusenvis av mennesker viser sin solidaritet med Israel ved å støtte opp på ulike måter – ved reiser, med pengegaver, ved å sende oppmuntrede brev – kanskje alt dette er noe av årsaken til at det ser lysere ut i Israel nå- Troen på fremtiden er til stede, økonomien viser tegn til bedring, terroren har avtatt. – Men de kjempestore problemene tårner seg opp. Kanskje de også får mot til å ta fatt i dem!

I 2002 gikk de litt utover sitt vanlige virke, nemlig å sørge for innvandringen til Israel. Det ble så mange terrorofre – særlig blant de nye innvandrerne – at Jewish Agency laget et program for å hjelpe. Måtte det bli et mellomspill!

I 2002-2003 startet Argentina – Uruguay – Brasil og Frankrike-arbeidet, og nå har de sendt “emissærer” til Tyskland, der 130.000 russisktalende jøder bor.

Det jeg har nevnt ovenfor, er et resymé av en helt fersk rapport som er sendt ut nettopp for å inspirere slike som deg og meg til å intensivere vårt engasjement for Israel.

“Se Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter”, står det skrevet. Det er den beste impulsen vi kan få til å være aktive!
Jewish Agency arbeider i dag i mer enn 60 land rundt i verden. Innvandring – effektiv integrering og sikkerhet for alle jøder er de tre hovedsatsningsområdene. Det er helt nødvendige pilarer for å bygge og trygge fremtidens Israel.
Vi er stolte og glade over å få være en del av dette store nettverket.

Hvor kommer så “Keren Hayesod” inn i bildet? sier du kanskje. Det tok lang tid før jeg skjønte at det er to siden av sammen sak.
Om vi sier at “Heren Hayesod” er “Finansdepartementet”, blir det ikke så helt galt. Det er de som samler inn – skaffer penger til det enorme arbeidet Jewish Agency står for. De holder til i den samme “borgen” i sentrum av Jerusalem – i hver sin fløy – og de møter opp på de samme arrangementene. Men arbeidsoppgavene er så omfattende at de har delt ansvarsområdet mellom seg.

“Sammen kan vi påvirke Israels fremtid”, heter rapporten! Faktisk kan vi det. Vi er mange nok, selv i lille Norge er vi mange nok”.

Fra HJHs nyhetsbrev nr. 6/2004.