Hilsen fra Jerusalem Foundation

Støtten fra dere har hjulpet mange tusen mennesker i Jerusalem, immigranter som har valgt Jerusalem som sitt hjem.

Vi har hatt mange møter, både personlig og kollektivt, med grupper som dere har tatt med dere hele veien fra Norge for å besøke oss. Ingenting er mer meningsfylt enn å la folk selv få se resultat av den hjelpen dere gir.

Selv om jeg ikke har vært tilbake i Oslo siden vårt første møte, husker jeg det fortsatt som om det var i går. I etasjen under vårt møterom den gangen krydde det av palestinere og israelere som var i Oslo for å delta i Nobelprisutdelingen, og endeløse debatter og politiske disku-sjoner pågikk uavbrutt. Men i vårt møte–rom snakket en av det tjuende århun-dres store menn – Teddy Kollek – Jerusalems mangeårige ordfører – om hverdagsproblemer og visjoner.

Han hadde også mange praktiske forslag til hvordan venner av Israel kunne yte
praktisk hjelp. Du og alle våre mange venner over hele Norge hørte hans bud-skap, og ti år senere kan politikere snakke med hverandre – eller ikke snakke, men dere har trofast og sjenerøst fortsatt med å hjelpe unge og gamle på en rekke positive måter. Dette takker vi dere for og ønsker dere “all the best”!

Alan Freeman