Jerusalem Foundation

På mange måter prøver de å løse byens problemer, samtidig som de lager møteplasser for alle grupper mennesker som bor i byen. Det er en unik by på så mange måter. Med sin 3.000-årige historie er den en majestetisk hovedstad i staten Israel, sier de selv og samtidig er den en hellig by for så mange. Dette har ført til at mange har slåss om byen og om eierskapet til den. Disse kampene vet vi er ikke over.

“Jerusalem Foundation” står i frontlinjen for å bevare, men også for å møte utfordringene som kommer og for stadig å gjøre byen vakrere og bedre.

I dag bor det 660.000 mennesker der. 30 % av dem er arabere. Det sier seg selv at det er viktig å holde konfliktnivået så lavt som mulig. Beliggenheten er uvanlig for en hovedstad. Det er ingen havn i nærheten og ingen handelsveier krysser der. Den er bare en endestasjon uansett hvor man kommer fra. Kanskje det også kan sees som symbolsk! Byen har – og har hatt – problemer, men de er til for å løses. Og alltid er det en “ny giv” på gang. Kanskje nye immigranter ønsker å bosette seg i Jerusalem. Men arbeidsløsheten er stor. Byen har ingen industri, men den er jo administrasjonssenteret, og byggeindustrien har gode kår. Kravene til nye bygg er store, de skal alle være med å øke byens skjønnhet og kvalitet
Derfor kan vi ofte se plakater eller inskripsjoner på store praktbygg – at de er gitt av Mr. og Mrs. ett eller annet, eller av en eller annen organisasjon. Og det er flott, men det er ikke noe vi føler som vår oppgave.

Vi har konsentrert oss om programmer for immigrantbarn, også i program der arabiske og jødiske barn møtes. Tanken er at der barna møtes, der møtes foreldrene. Og som han sa – Alan Freeman “Vi skal ingen steder, og de skal ingen steder, så da må vi få det til å fungere sammen. Ingen ønsker at Jerusalem skal bli en kamparena, noe den lett kan bli.

“Jerusalem Foundation” tar pulsen på byens hjerteslag”, sier de selv. De har bygget og etablert tusenvis av fysiske prosjekter og sosiale og utdanningsrettede programmer. Hvert eneste nabolag har hatt besøk av “Jerusalem Foundation” som prøver å gi respons på behov og ideer.

Det er mye snakk om utdanning i Israel. for oss kan det virke litt masete og unødvendig, vi tar den som en selvfølge. Men med alle de gruppene som har ,,,,,,, kan med ulike bakgrunner og ulike kulturer er det innlysende at det må settes inn store anstrengelser for å skape en best mulig framtid for folket. Og kanskje vi også kunne trenge noen som gjorde bibliotekene attraktive, f.eks. for ungdom er det også viktig å gi identitet gjennom historie og musikk, språk og tradisjoner. Gjennom workshops og turer, til og med ved særlige barnekonserter tar de barn og unge med seg inn i den israelske kulturen.
Heller ikke de gamle er blitt glemt. Det er ikke gratis å bli gammel i Israel. Helsetjenester og hjemmehjelp er ingen selvfølge. Men “Jerusalem Foundation” har gått i bresjen for sine gamle, bl.a. ved å samarbeide med internasjonale helseforetagender.

Mange av oss har sett sommerferieparken midt i blant boligblokkene. Den kan stå som et bilde på hvordan de arbeider – rett inn i folks behov – lek og alvor i kombinasjon og utfordringer og læring. Heldigvis er ikke vi de eneste sponsorene de har, det er tusenvis over hele verden som betaler. Akkurat det prosjektet synes jeg er det mest gledelige, Det å få være en liten del av noe veldig stort gir mening og stor tilfredsstillelse!