Ja til internatskoler – men ikke første året

Jewish Agency er i ferd med å endre sin politikk i forhold til internatskoler for immigrantungdom til Israel.

Kathia Shavit, Jewish Agency

-Mens vi tidligere oppfordret foreldrene til å sende sine barn til internatskoler, er vi nå i ferd med å endre vår politikk på dette området, forteller Kathia Shavit (bildet) i avdelingen for ressursutvikling og informasjon i Jewish Agency (JA).

-Å begynne på en internatskole for immigranter er et alternativ for barn mellom 12 og 18 år. I tillegg til ordinære studier tilbys de unge blant annet veiledning, sosiale aktiviteter, måltider og ikke minst; husly. Elevene reiser hjem gjennomsnittelig annenhver helg, samt på helligdager og i skolens ferier, forteller hun.

Vi oppfordrerfamiliene til heller å holde barna sine hjemme og å være sammen med dem på absorpsjonssenteret i all fall det første året Israel. Dette for å få til en raskere integrering for hele familien og styrke forholdet mellom barna og deres foreldre. Vi mener at det vil sette dem bedre i stand til å fatte egne beslutninger etter at de er mer aklimatisert til livet Israel, hevder Shavit.

Hun tilføyer at det likevel er tilfeller hvor de anbefaler at et barn begynner på internatskole. spesielle tilfeller vil sosialarbeideren vurdere om den unge vil få mere ut av å bo på en internatskole fremfor å bo på et absorbsjonssenter. Det samme kan være tilfelle for ungdom i 17-18 årsalderen. Å flytte til en internatskole vil gi dem en betydelig fordel fremfor å bo på absorbsjonssenteret. Internatskolen tillater dem å bo der for tre års studier, mens de kommunene får gratis skole kun til de er 18 år.

Familier som er interessert i at barna deres skal begynne på internatskoler søker via sosionomen på absorpsjonssenteret. Vedkommende setter da opp et møte med representanter forungdomslandsbyen” – som det også kalles – for å intervjue foreldrene og barna, forteller Kathia Shavit. JA har ansvaret for fire slike ungdomslandsbyer med internatskoler i dag. – Men, legger hun til; – det finnes internatskoler over hele Israel som drives av mange forskjellige organisasjoner, så jeg kan dessverre ikke gi deg noe antall.