Israel tok imot 22.818 nye immigranter

Det endelige immigranttallet for 2005 ble altså 22.818. Det betyr at innvandringen i fjor ble omtrent som de to foregående årene; i 2004 kom 22.953 og 2003 kom 25.048 nye immigranter til Israel. Dette betyr at innvandringen til Israel ser ut til å ha stabilisert seg på dette nivået. I snitt kom det nokså nær 2.000 nye hver måned i denne perioden.

Innvandringen er også – med noen justeringer – relativt stabil gjennom året.
Jewish Agenxy og de israelske myndighetene tilstreber det – av praktiske grunner er det åpenbart en fordel – dette blir nå planlagt og forberedt av det israelske samfunnet. For det er klart at det krever store ressurser å kunne ta i mot så mange måned etter måned, år etter år!
De nye innvandrerne – enslige, små og større familier, unge og eldre skal ha bolig, opplæring av ulike slag, bl.a. språkopplæring, skolegang, helsetjenester osv. Det gjelder å få brikkene til å falle på plass – og det skjer hele tiden. Det er jo akkurat dette Hjelp Jødene Hjem får være med på gjennom å støtte nærmere 30 prosjekter i og utenfor Israel.

De jødiske immigrantene kommer fra et stort antall land i alle verdensdeler! Men her er det enkelte land og områder som er spesielt interessante nå.

Hvis vi ser landene i ex-Sovjet under ett, er dette området det som fortsatt gir flest innvandrere; i 2005 kom 9.528 nye herifra. Dette er et høyt antall, men tendensen er at immigranttallet fra ex-Sovjet går svakt ned, i 2004 kom det 10.500 og i 2003 kom 12.726 nye.

Det er naturlig å se disse landene i sammenheng, de aller fleste innvandrerne herifra snakker russisk. Ellers er forholdet i dag at det nesten bare er Russland og Ukraina som har større grupper jøder igjen. De siste tre årene har det kommet rundt 3 – 4.000 nye fra hvert av disse to landene.

Det er også i Russland (i St. Petersburg og Moskva) at HJH setter inn ressurser for å motivere og hjelpe til i prosessen.
Ellers er det interessant at innvandringen fra Frankrike har ligget på et relativt høyt nivå de siste tre årene, av flere grunner, bl.a. antisemittismen i det franske samfunnet.
Det er bare et par uker siden en ung jøde ble torturert og drept her.
I 2005 kom hele 2.951 nye immigranter fra Frankrike, i 2004 kom 2.405 og i 2003 2.185.
I Frankrike bor det i dag ca. 500.000 jøder.

Innvandringen fra USA ligger omtrengt på samme nivå, i 2005 kom 2.398, i 2004 kom 2.374 og i 2003 kom 2.140.

Spesielt interessant for oss i HJH er tallene for Etiopia, siden vi er så sterkt involvert i arbeidet med å hjelpe de etiopiske jødene hjem. Som mange kjenner til, arbeider Jewish Agency og israelske myndigheter intensivt for å hjelpe de siste “hjem” til Israel. Dette store arbeidet – som er spesielt ressurskrevende, vil enda ta noen år.
I 2005 kom 3.630 nye etiopiere, i 2004 kom 3.802 og i 2003 ble 3.063 hjulpet til Israel.

Jewish Agency har som målsetting å øke tallet på etiopiske innvandrere til 600 hver måned, men det er nok et stykke dit, selv om de har flere titalls medarbeidere, helsearbeidere, lærere, sosionomer osv. som arbeider i Etiopia for å forberede og gjøre jødene klare for å flytte “hjem”. Det er altså denne store oppgaven HJH står midt oppe i!

Det er enda anslagsvis 15.000 jøder igjen i Etiopia, så det kan enda ta noen få år å hjelpe alle til Israel. Her står Israel og Israel venner overfor store utfordringer i tiden framover, både med å forberede de nye immigrantene i Etiopia, ordne “hjemreisen” og ikke minst være med å skape et meningsfylt liv for dem i Israel.