Hilsen fra Israeli Association for Immigrant Children

Over en og en halv million nye immigranter er kommet til Israel i disse femten årene, av dem er ca. 1,3 millioner kommet fra ex Sovjet. Av disse igjen er mer enn 300.000 barn eller unge.

Nye mennesker fra ex Sovjet opplever ofte sinne og frustrasjoner i deres anstrengelser for å tilpasse seg det israelske samfunnet. Ikke bare må de lære et nytt språk, men også nye normer og nye atferdsmønstre, mens deres familier også har problemer med økonomi
og jobbsøkning. Enkle fenomener
som matskikker,helligdagstradisjoner, transportproblemer på sabbaten kan være skyhøye frustrasjoner for tenåringer. I tillegg kommer at det oftest ikke er de selv som har valgt å emigrere!
Med andre ord – disse barna kan lett havne i trøbbel – vold og narkotika – skulking og kriminalitet. Derfor har vi gått aktivt inn i denne problematikken, idet vi innså at det kommunismen ikke greide, kan livet i Israel komme til å resultere i – nemlig av vi mister jødisk ungdom for bestandig!

En stab av frivillige tar for seg grup-per etter skoletid, drar på turer og ekskursjoner, lærer dem om arv og historie, arrangerer diskusjons-grup-per og arrangerer tradisjonelle fester. Alt dette gjør de i samar-beid med foreldre og med ar-beids-departementet.

Men det er helt klart – at uten hjelpen fra HJH i Norge ville vi ikke ha vært i stand tl å holde i gang dette viktige arbeidet. Vi håper at med fortsatt hjelp fra dere, vil vi greie å ekspandere inntil vi kan ha et integrasjonsprogram beregnet på alle barn og unge som kommer som immigranter til Israel.