Israel 60 år – vi feirer

Vi håper at riktig mange drar nedover for å glede jubilanten.

Mai er en hektisk måned i Norge, så HJH går sammen med andre gode Israelsvenner med forskjellig utgangspunkt og hyller staten Israel den 3. september kl 19.00 i Gamle Logen i Oslo. Vi ønsker å samles for å vise vår felles kjærlighet til Israel. Dette skal være en markering av fellesskap, solidaritet og glede og vi håper at dere slutter opp om arrangementet.

Michael Melchior blir hovedtaler og vi får et variert program med musikalske og kunstneriske innslag i tillegg til taler. Mer informasjon kommer siden.

Sett av kvelden alt nå. Planlegg gjerne en Oslotur med buss eller bil. Vi bør ha fullt hus.