Inspirerende representantskapsmøte

I første halvår er det en samling med valg, godkjenning av regnskap og vedtak av arbeidsplan og budsjett for året. Et møte på høsten (i oktober) er lagt opp som en mer uformell samling med informasjon om årets arbeid, og gjerne med informasjon om ett eller flere prosjekter i Israel. Årets representantskapsmøte i Oslo nå i oktober ble en positiv inspirasjonssamling der 18-20 representanter for kirkesamfunnene, organisasjonene, styret og administrasjonen møttes noen timer på ettermiddagen.

Besøk fra B’Yachad
Kveldens gjest fra Israel var Jordan Herzberg, lederen for et av prosjektene våre. Han gav oss en innføring i hvordanB’Yachad arbeider (se egen artikkel) og informerte om noen vanskelige sosiale forhold og utfordringer i det israelske samfunnet. Ikke minst synliggjorde han noen av de store utfordringene med å integrere nye innvandrere i det israelske samfunnet. Det er nok store forskjeller på hverdagen i Israel og her hjemme i Norge.

Han nevnte blant annet at 42 prosent av skolebarna som dropper ut av grunnskolen har immigrantbakgrunn. 30 prosent av immigrantbarna går ikke fast på skolen og 46 prosent av dem fullfører ikke videregående skoler. Overalt i slike statistikker er immigrantbarna overrepresentert. Her er virkelig store utfordringer for det israelske samfunnet, og det er utfordringer for oss i HJH som vil hjelpe dem.

Omdømmeundersøkelse
En del av samlingen var ellers satt av til å se nærmere på omdømmeundersøkelsen som HJH var med på i fjor. Etter en interessant og grundig gjennomgang av undersøkelsen ved generalsekretær Rolf Gunnar Heitmann, som også tok initiativet til den, ble noen spørsmål drøftet videre. Det ble en positiv og nyttig samling, det var bl.a. flott for oss som står i det daglige arbeidet å få hilse på “oppdragsgiverne” våre i kirkesamfunnene/ organisasjonene bak HJH.