Inspirerende jubileumsfest i Oslo

Hovedtaler Yosef Begun og Conrad Myrland, som oversatte for ham. (Foto: Guro Kvakestad)

Gjertud Lind Aase, cello, fra Glorioso ClassiCo. (Foto: Guro Kvakestad)

Festen ble innledet med vakker musikk av Glorioso ClassiCo, før styreleder Øivind Bernatek ønsket vel-kommen. Han la opp til en varm og inkluderende tone. Og det var slik festen ble, varm og inkluderende, med takk og beundring for det store arbeidet som HJH har fått være med å gjøre i 20 år.

Bernatek nevnte at HJH er en helt unik organisasjon i verdenssammenheng. Her står jøder og kristne, ulike kirkesamfunn og organisasjoner sammen. Han nevnte også at da arbeidet startet i 1990 var den første mål-settingen å samle inn 10 millioner kroner til det store antallet jøder fra ex-Sovjet som kom til Israel. Gjennom disse årene har det blitt nærmere 200 millioner.

Kveldens hovedtaler var dr. Yosef Begun, som på 1980- tallet var en kjent refusnik. Han fikk anledning til å emigrere til Israel i 1987. Han fortalte, med utgangspunkt i sin egen kamp for å bli kjent med sin jødiske kultur og historie, om jøders kamp for sine menneskerettig-heter. Om forfølgelser og trakasseringer mot de jødiske samfunnene i Stalin-tiden og etterpå fram til Sovjet ble oppløst i 1989. Han mintes og takket for den uvurderlige hjelpen som jøder og kristne i Vesten ga de sovjetiske jødene denne tiden.

Talen hans ble en god historieundervisning om for-følgelsene som de sovjetiske jødene måtte lide under kommunisttiden i Sovjet. Han mintes i takknemlighet flere menneskerettighetsforkjempere her i Norge, bl.a. Kristoffer Gjøtterud.
Begun viste fram et armbånd han hadde fått av president Ronald Reagan da han ble invitert til Det hvite hus i Washington, etter at han hadde kommet til Israel. På armbåndet var det inngravert: Yosef Begun – Sions fange. Han overrakte en kopi av dette armbåndet til Hjelp Jødene Hjem som en gave, i takknemlighet for det arbeidet organisasjonen har gjort.

Neste taler var en av dem som var med da HJH ble stiftet, overrabbiner i Norge Michael Melchior. Han mintes i sin levende og brilliante tale hvordan det hele begynte. Noen jødiske og kristne ledere kom sammen og ble enige om at det ville være hensiktsmessig å starte en innsamling for å gi en håndsrekning til alle de nye immigrantene og det israelske samfunnet. Ved siden av Michael Melchior, var det Anne-Marie Gravdahl, aktiv menneskerettighetsforkjemper, Helge Aarflot, da generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon og Jackie og Kai Feinberg forstander-par fra Det Mosaiske Trossamfunn.

Israels ambassadør til Norge, Michael Eligal hilste og takket for det viktige arbeidet som HJH har fått gjøre gjennom å formidle gaver fra giverne. – Det har vært så flott å se, takk for deres hjelp til immigrasjonen og til Israel, sa han.

Ellers hilste stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) fra Israels Venner på Stortinget. Hun takket for god kontakt mellom HJH og Israels Venner på Stortinget, for inn-satsen for de jødiske innvandrerne og for det viktige informasjonsarbeidet HJH også gjør.

Fra den danske Immigranthjælpen og Ida Nudels organisasjon Mother to Mother hilste daglig leder Marvel Gulbrandsen. Direktør Eli Zarkhin fra et av HJHs viktige prosjekter i Israel, Israel Association for Immigrant Children, hilste også og takket varmt for mye hjelp gjennom flere år til vanskeligstilte barn og unge med immigrantbakgrunn.

Clorioso ClassiCo, under ledelse av Vivi Chronholm, underholdt med vakker jødisk musikk i flere avdelinger.
I gave til arbeidet ble det gitt 7.610 kroner.