Inspirerende frivillighets-arbeid

Det kan være mange grunner til at vi opplever denne givergleden, men jeg tror viktige faktorer er vår åpenhet; våre regnskap ligger tilgjengelig på våre nettsider, og at en svært stor del av de innsamlede midler når frem til våre prosjekter, og at vi er nøye med å kvalitetssikre disse prosjektene. De som ønsker å støtte jødisk innvandring til Israel, hjelpe nye immigranter i Israel og bekjempe antisemittisme, gjør det derfor trygt gjennom oss.

En annen god grunn til den store støtten kan være måten mange av prosjektene arbeider på; ved stor bruk av frivillige. Dette er i samme gode ånd som vi før også har hatt i Norge, og til dels fortsatt har, som for eksempel i Norske Kvinners Sanitetsforening og i en rekke andre organisasjoner tilknyttet kirkesamfunn og misjon.

Denne enorme innsatsen av frivillige, unge som eldre, kvinner som menn; israelere som bruker av sin fritid for å hjelpe andre, er noe av det som gjør sterkest inntrykk ved besøk hos våre prosjekter. Det er godt å se at en slik frivillighetsånd lever og blomstrer i Israel. Det gir oss ekstra mot og styrke til å arbeide for vår sak. Ved å støtte slike prosjekter hvor den frivillige innsatsen er stor, som f. eks. SELAH, som vi omtaler i dette nyhetsbrevet,
eller Yad Sarah, B’Yachad, Keren Klita og en rekke andre av våre prosjekter, rekker hjelpen svært langt. Vi kan
således nå mange flere enn om all hjelp gikk til organisasjoner hvor alle som deltar, også lønnes.

Vi håper på din videre støtte. Hjelp Jødene Hjem er en partner dere som givere og alle dem vi til en hver tid hjelper, kan stole på!